Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning

Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning (HSRF) er en avdeling i Hærens våpenskole som ble etablert høsten 2019[1]. Avdelingen skal være en felles rekruttskole for alle Hærens avdelinger, samt utdanne befal gjennom Lagførerskolen.

Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning
Basisdata
Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning
Aktiv2019–
LandNorge
TypeMilitær skole
HovedkvarterRena leir
Operativt oppdrag
RolleUtdanning

All grunnutdanning skal skje på Terningmoen leir, mens fag- og videreutdanningen skal skje på Rena leir.

BakgrunnRediger

Bakgrunnen for opprettelse av avdelingen er at de operative avdelingene skal avlastes fra å drive med rekruttutdanning 3-4 måneder i året, slik at avdelingene kan fokusere mer på sine andre oppdrag.[2] Ved å gi alle rekrutter lik utdanning vil flere soldater få godkjent verneplikt, som igjen medfører at de kan bli brukt i styrkestrukturen og tjenestegjøring i Heimevernet på et eventuelt senere tidspunkt.[3]

LagførerskolenRediger

HSRF utdanner også lagførere til Hæren gjennom Lagførerskolen to ganger i året.

Etter at Hærens Befalsskole ble nedlagt i 2018, ble den nyetablerte Hærens Lagførerskole underlagt Manøverskolen som en egen seksjon. Skolen ble senere organisert under HSRF.[4][5]

Skolen gjennomfører nivådannende utdanning for lagførere i Hæren med gradsnivå OR-4 (korporal klasse 1).[6][7][8]

HistorieRediger

HSRF ble etablert høsten 2019 ved Garnisonen i Porsanger[9] og bataljonsledelse på Rena og besto da av ett kompani (KP A). Avdelingen gav da grunn- og fagutdanning av soldater som skulle til Garnisonen i Sør-Varanger (GSV).[10]

Høsten 2020 relokaliserte HSRF KP-A til Rena leir, der utdanning til GSV ble videreført. Samtidig startet HSRF utdanning av soldater til andre avdelinger i Hæren og Forsvaret, deriblant Forsvarets fellestjenester og Forsvarets sanitet.

I Januar 2021 ble Gardens rekruttskole 6. gardekompani overført til HSRF, og blir nå kalt Kompani G (KP G).[11][12]

Fremtidig etableringRediger

Våren 2021 skal KP B etableres og skal utdanne soldater til bla. Porsanger bataljon.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger