Garnisonen i Sør-Varanger

norsk vakthold av den norsk-russiske grensen

Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) er en militær avdeling i Hæren. GSV holder til på Høybuktmoen i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Avdelingen er underlagt Finnmark landforsvar og består av Utdanningskompaniet (UtdKp), kampstøtte-eskadron[2], Jarfjordkompaniet (JAR), Pasvikkompaniet (PAS) og Jegerkompaniet.

Garnisonen i Sør-Varanger
Basisdata
Garnisonen i Sør-Varanger
Aktiv1. juli 1921– dags dato
LandNorge
Overordnet enhetFinnmark landforsvar
TypeBataljon
Størrelse800 soldater per 2021, økes med ca. 100 innen 2025.[1]
HovedkvarterHøybuktmoen leir
NettsideGarnisonen i Sør-Varanger
Operativt oppdrag
OppdragBevokte den 197,8 km lange grensen mot Russland
RolleGrensevakt

Avdelingen deltar i vaktholdet av den norsk-russiske grensen.

Garnisonen i Sør-Varanger gir ut leiravisen Grenseposten.

OppdragRediger

Garnisonen i Sør-Varanger har et todelt hovedoppdrag: ett militært og ett ikke-militært. Begge oppdragene er knyttet til en døgnkontinuerlig overvåking av den 196 kilometer lange riksgrensen mot Russland.

Militært oppdrag: Suverenitetshevdelse: Ivareta Norges interesser i grenseområdet gjennom tilstedeværelse, overvåkning og rapportering, og derigjennom utgjøre en del av det militære forsvaret av Finnmark og Norge.

Sivilt oppdrag: Overvåke at grenseavtalen mellom Norge og Sovjetunionen fra 1949 etterleves. Oppdraget inkluderer samtidig overvåking av Schengenområdets yttergrense i nord for å forhindre brudd på riksgrenseloven og utlendingsloven. Grensejgerne opptrer delvis på vegne av politimesteren i Øst-Finnmark. De kan med det ivareta oppgaver politiet normalt har, og innehar begrenset politimyndighet.[3][4]

SekundæroppdragRediger

Støtte den norske grensekommissæren med å følge opp de bilaterale avtalene mellom Norge og Russland.[5]

Tjenesten ved GSVRediger

Tjenesten ved Garnisonen i Sør-Varanger er delt i to faser på et halvt år hver: Opplæringsfasen og tjenestefasen. Samtlige vernepliktige, untatt jegerkompaniet, gjennomgår elleve uker med rekruttskole i UtdKp. Etter rekruttskolen overføres en del av soldatene til GAKP, der de gjennomfører resten av tjenestetiden, eller utdannes til operasjonssoldater som sendes ut til grensekompaniene for å koordinere og assistere oppdragsløsningen. De resterende soldatene blir værende i UtdKp og utdannes til grensejegere. Etter et halvt års utdanning, sendes grensejegerne ut til grensen for å gjennomføre et halvt års tjeneste ved en av de to grensestasjonene. Her skal de overvåke og kontrollere den 197,7 km lange grensen mot Russland.

OppdragsløsningRediger

Over tre fjerdedeler av den norsk-russiske grensen går langs elver og vassdrag, hovedsakelig langs Pasvikelva og Jakobselva. Fra Pasvik i sør til Grense-Jakobselv i nord patruljerer grensejegerne dermed ofte ved bruk av båt, men også til fots, på ski eller på kjøretøy som ATV.

I tillegg til de to hovedstasjonene benytter grensejegerne seg av fast bemannede observasjonstårn langs hele grensen. Fra disse utkikkspunktene kan soldatene enkelt holde oversikt over grenseområdet.[6]

18 måneders førstegangstjenesteRediger

GSV tilbyr de vernepliktige å gjennomføre en 18-måneders førstegangstjeneste. Dette for å løfte kompetansenivået i GSV, da avdelingens operative natur krever stor ressursbruk på den hektiske, oppdragsspesifikke udanningen. Tilbudet om 18-måneders tjeneste er frivillig.[7]

OrganisasjonRediger

Avdelingen er organisert som en bataljon og består av en stab med fem underlagte kompanier. GSV består av rundt 100 ansatte og 600 vernepliktige mannskaper.

UtdanningskompanietRediger

UtdKp utdanner grensejegere for øvrige kompanier, innenfor en rekke disipliner, og i fire tropper.

GarnisonskompanietRediger

GAKP er å anse som et stabskompani. Forestår drift av leiren, med Stabstroppen, Sanitetstroppen, Sambandstroppen og Trentroppen.

JegerkompanietRediger

Kompaniet består av to jegertropper med jegerlag på rundt ti soldater. Kompaniet ble opprettet i 2018 og erklært operativt i 2020. Det er et forholdsvis stort kompani med mellom 150–180 soldater.[8][9][10]

JarfjordkompanietRediger

Grensekompani, med ansvar for én av to hovedstasjoner; i den nordlige del av området – fra Elvenes til Grense-Jakobselv.

PasvikkompanietRediger

Grensekompani, med ansvar for én av to hovedstasjoner; i den sørlige delen av området – fra Bjørnevatnet til Treriksrøysa.

HistorieRediger

Garnisonen i Sør-Varanger ble opprettet med virkning fra 1. juli 1921, som Garnisonskompaniet i Kirkenes, tre år etter at norske soldater først startet med militær overvåking av grensen, som nøytralitetsvakt i 1918.[11]

Fra 1. juli 1959 overtok GSV oppsynet langs den norsk-sovjetiske grense, en oppgave som til da hadde vært tillagt en sivil politistyrke (grenseoppsynet).[12][13]

Fra 1. januar 2019 inngår GSV i den nye regionale kommandoen Finnmark landforsvar.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger