Åpne hovedmenyen

Hans Majestet Kongens Garde

norsk livgarde for Kongen
(Omdirigert fra Garden)
Hans Majestet Kongens Garde
Hans Majestet Kongens Garde.svg
Basisdata
Aktiv:1856–
Motto:Alt for Kongen!
Land:Norge
Overordnet enhet:Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter
Type:Bataljon
Størrelse:Ca 1 100 vernepliktige og 150 ansatte
Hovedkvarter:Huseby leir
Operativt oppdrag:
Oppdrag:Vakthold og sikring for Kongehuset, samt et hovedstadsoppdrag til støtte for samfunnssikkerheten.
Rolle:Vakt- og sikringsavdeling, infanteriavdeling.
Innsatser:Andre verdenskrig:
*Angrepet på Norge i 1940
Terrorangrepene i Norge 2011:
*Bombeangrepet på regjeringskvartalet

Hans Majestet Kongens Garde er den norske kongens livgarde, og den største avdelingen i Hæren. Væpnede gardister har døgnkontinuerlig vakt ved de kongelige residenser (Slottet, Skaugum hovedgård, Bygdøy kongsgård) og Akershus festning. Garden er en del av hovedstadsforsvaret, og er på beredskap for å kunne støtte politiet i krisesituasjoner. Etter bombeangrepet på regjeringskvartalet var over 700 gardister i væpnet aksjon for å sikre Regjeringskvartalet og andre viktige bygninger i Oslo.

Vaktstyrken på Slottet i paradeuniform. Vaktkommandøren har offiserssabel.

OrganisasjonRediger

Garden er Hærens største bataljon med over 1 100 soldater.[1] Hoveddelen av Garden holder til i Huseby leir utenfor Oslo sentrum. Bataljonen er organisert som en lett infanteri-bataljon med seks kompanier. Ett av de tre geværkompaniene er til en hver tid vaktkompani. Kompaniet deles da inn vaktstyrker på vaktobjektene og en beredskapsstyrke på døgnkontinuerlig beredskap i Huseby leir.

Bataljonstab Gardesjefen (oberstløytnant Vegard Flom;[2]) og hans nærmeste stab. Nestkommanderende, stabssjef, personellseksjonen, etterretnings- og sikkerhetsseksjonen, operasjonsseksjonen, materiellseksjonen, vakt- og paradeseksjonen, sambandsseksjonen, økonomiseksjonen, lederstøtteseksjonen og Gardens mediesenter hører til i bataljonsstaben.
Kp. 1 Gevær-/vaktkompani med ca. 180 gardister. Består av kompanistab og fire geværtropper.
Kp. 2 Gevær-/vaktkompani med ca. 180 gardister. Består av kompanistab og fire geværtropper.
Kp. 3 Gardens musikk-, signal- og drillkompani. Kompaniet har en drilltropp og en musikktropp, i tillegg til kompanistab. Musikktroppen består av et hovedkorps og et signalkorps.
Kp. 4 Gevær-/vaktkompani med ca. 180 gardister. Består av kompanistab og fire geværtropper.
Kp. 5 Stab- og støttekompani. Består av vedlikeholdstropp, radiotropp (samband), stabstropp, trentropp, sanitetstropp, kompanistab samt lettpansret oppklaringstropp
Kp. 6 Gardens rekruttavdeling, Gardeskolen, ligger på Terningmoen leir i Elverum. Alle som blir innkalt i Garden, med unntak av musikktroppen i 3. gardekompani og noen særskilte spesialstillinger i Kp. 5, gjennomfører en tre måneders rekruttutdanning på Gardeskolen, før de blir overflyttet til Huseby leir. Musikktroppen gjennomfører rekruttperioden i Huseby leir.

Gardens historieRediger

 
Garden i 1906

Hans Majestet Kongens Garde ble opprettet i Stockholm i 1856 av Karl IV, med vakttjeneste i Sverige. Siden Norge fikk sin egen konge i 1905, har Garden vært den norske kongens livgarde.

Garden deltok i flere trefninger og kamper under krigen i Norge i 1940, blant annet i trefningen ved Midtskogen utenfor Elverum, der et tysk raid for å gripe Kong Haakon og regjeringen ble stoppet, ved Strandlykkja og Kampene ved Lundehøgda syd for Lillehammer. Her utmerket Garden seg spesielt, og det var ved disse aksjonene at fienden betegnet gardistene som «De svarte djevler». Årsdagen for disse begivenhetene markeres hvert år med en egen oppstilling til minne om de gardister som falt.

Over 700 gardister var i skarp aksjon etter at en bilbombe eksploderte i Regjeringskvartalet den 22. juli 2011. Gardistene hadde et forsterket vakthold rundt Slottet og de kongelige residensene, i tillegg til å bistå politiet med væpnet vakthold rundt det utbombede Regjeringskvartalet og andre viktige bygninger i Oslo.

Gardesjefer

1996-1998 Oblt Holmenes, Geir

1998-2000 Oblt Hagenlund, Ivar

2000-2002 Oblt Nermo, Bjarne

2002-2004 Oblt Raabye, Tor Rune

2004-2006 Oblt Brekkhus, Jan Magnus

2006-2009 Oblt Gjerde, Ingrid Margrethe

2009-2012 Oblt Søbstad, Odd Andreas

2012-2014 Oblt. Øie, Ole Anders

2014-2016 Oblt. Geiner, Jan Fredrik

2016-2018 Oblt. Pettersen, Geir

2018- Oblt. Flom, Vegard

Gardens væpnede vaktoppdragRediger

 
Væpnede gardister med skuddsikre vester forsterket vaktholdet rundt Slottet umiddelbart etter terrorangrepet den 22. juli 2011.
 
Væpnet vakthold av Slottet. Her er Slottsplassen sperret av etter bombefunn på den amerikanske ambassaden.

Bevæpnede gardister fra Hans Majestet Kongens Garde er til en hver tid på vakt ved Det kongelige slott, Akershus festning, Skaugum gård og i Huseby leir. I sommerhalvåret har Garden også ansvar for vaktholdet rundt Bygdøy kongsgård.

Gardens vakthold rundt de kongelige residensene skjer i nært samarbeid med Oslo politidistrikt, Asker og Bærum politidistrikt og Den kongelige politieskorte. Gardistene er utstyrt med våpen og skarp ammunisjon, er og er en viktig del av sikkerheten rundt de kongelige.[3] Etter terrorangrepet mot Regjeringskvartalet den 22. juli var det vaktkommandøren på Slottet som først slo alarm internt i Forsvaret.[4] Minutter etter eksplosjonen forsterket han vaktholdet rundt Slottet, og tilkalte forsterkninger fra Huseby leir.[5] I løpet av kort tid utplasserte Garden maskingevær på Slottsplassen, og vurderte å grave stillinger på Slottsplassen med gravemaskin.[6]

Ved Slottet og Akershus festning utføres det væpnede vaktholdet i Gardens paradeuniform. Disse stedene utføres også vaktholdet med en stor grad av militær presisjon, oppstillinger og eksersermarsj, på militært fagspråk kalt sluttet orden. Denne delen av vaktholdet får stor oppmerksomhet av både turister og fastboende, og Gardens hovedavløsninger som begynner på slaget klokken 13.30 hver eneste dag, er en populær turistattraksjon. Ved Bygdøy kongsgård, Skaugum hovedgård og i Huseby leir utføres vaktholdet som et rent militært vaktoppdrag.

Til tross for paradeuniform, eksersermarsj og sluttet orden har det skarpe vaktoppdraget prioritet. Gardistene har derfor, i motsetning til andre lands gardister, lov til å bevege seg og snakke med folk mens de er på vakt. Hensikten er å oppdage og følge med på eventuelle trusler mot vaktobjektet.

Primært er det de operative vaktgardistene i geværkompaniene (1., 2. og 4. gardekompani) som går vakt. Gardister fra 5. gardekompani støtter ved behov.

Gardens skarpe beredskapRediger

 
Gardens beredskapsstyrke består av over 60 gardister, og er på døgnberedskap som en del av hovedstadsforsvaret.

Gardens beredskapsstyrke er Hans Majestet Kongens Gardes stående utrykningsstyrke i Huseby leir. Styrken består av over 50 gardister, og er klar til å forsterke vaktholdet rundt Gardens vaktobjekter eller bistå politiet hele døgnet.[7] Beredskapsstyrken rykket raskt ut til Slottet med blålys og sirener etter at en bilbombe eksploderte i Regjeringskvartalet den 22. juli 2011.

Beredskapsstyrken disponerer blant annet pansrede MB feltvogner og Scania lastevogner. Gardistene benytter skuddsikre vester i skarpe oppdrag. Beredskapsstyrken kan settes opp med ulike våpen, avhengig av type oppdrag. Garden benytter blant annet HK 416 (rifle), P80 (pistol), MG-3 (maskingevær), Carl Gustav RFK (rekylfri kanon), M72 (panservernvåpen), AG36 (granatkaster) og HK417 skarpskytterrifler.

 
Garden har et nært og godt samarbeid med Oslo politidistrikt. Her er tidligere gardesjef Ole Anders Øie i samtale med to tjenestemenn fra politiet.

I krisesituasjoner og krig kan også resten av Garden også mobiliseres. I løpet av det første døgnet etter terrorangrepet i Regjeringskvartalet den 22. juli 2011, var for eksempel over 700 gardister i væpnet aksjon.

Som en del av hovedstadsforsvaret skal Garden være forberedt på å støtte politiet i krisesituasjoner, som ved naturkatastrofer, store ulykker og terrorangrep.[8] Siden det er nedfelt i Grunnloven at ikke soldater skal brukes mot egne landsmenn, er all bruk av militære avdelinger i politioppdrag nøye regulert i bistandsinstruksen. En grunnleggende forutsetning er derfor at det er politiet som ber om støtte, og at den militære avdelingen er strengt underlagt politiet under oppdragsløsningen.

Gardens funksjon i hovedstadsforsvaret er først å fremst å være en militær utrykningsstyrke i Oslo, i tett samarbeid med Heimevernet. For Gardens del er det først og fremst aktuelt å støtte politiet med væpnet vakthold av viktige objekter i Oslo i en eventuell krisesituasjon.[9]

I en krigssituasjon vil Gardens hovedoppdrag være å beskytte kongen, kongefamilien og øvrige regjeringsmedlemmer. Garden er således Hærens infanteriavdeling i Oslo, og skal kunne drive militære operasjoner på egen hånd. Gardistene får derfor også utdanning i stridsteknikk, soldatferdigheter og felttjeneste.

Fra august 2013 vil Garden omorganiseres noe, blant annet vil man trekke jegertroppene over til KP5. Videre anskaffes SISU til sanitet og kommandoplass.

UniformRediger

Den mørke paradeuniformen til Garden er forblitt nærmest uforandret gjennom avdelingens historie. Buksen er svart med to hvite beiser, og jakken er mørkeblå med grønne epåletter (befal har metall-aktige) og rød passepoil. Paradehatten er i dag en bowlerhatt med plym av bøffelhår. Den opprinnelig hatten var pyntet med fjær og inspirert av Bersaglieri, et italiensk korps som imponerte den svenske prinsessen Louise (tippoldemoren til Kong Harald) så mye at hun i 1860 insisterte på at de norske gardistene skulle ha like hatter.[trenger referanse] Etter hvert ble fjærene byttet ut med bøffelhår.

Av andre uniformer benytter Garden de samme som andre hæravdelinger i Norge.

I stedet for beret (som resten av Hæren benytter), bruker Garden primært en båtlue – såkalt «Gardelue» – med dusk foran og striper på siden som (i likhet med paradehatten) viser til militær grad. Rekrutter og aspiranter benytter fjellgrå beret, frem til de får gardelua og kan kalle seg gardister.

Garden benytter (i likhet med Krigsskolen) forsølvede metallmerker på uniformene. Avdelingen brukte inntil 2010 sort og hvit våpensnor rundt venstre arm til arbeidsuniformen, denne brukes nå kun på skjorta til sommervarianten av permisjonsuniformen (uten jakke og med oppbrettede skjorteermer). I 2012 gikk Garden over fra permisjonsuniformen M70 med Gardebelte til Hærens nye permuniform.

KuriosaRediger

 
Musikk- og signaltroppen fra kp 3 foran Slottet, sommeren 2005.
 • En gardist fra geværkompaniene har i snitt 40 vaktdøgn og 73 dager i felt i løpet av tjenesten.
 • Gardister på post har ikke lov til å oppfordre til samtale med publikum, men kan svare på ikke-vitale spørsmål.
 • Den maksimale lengden på håret til en gardist er 6mm på alt som ikke dekkes av paradehatten og «velstelt» på toppen, men aldri over 2 cm. Dette er ekstra strengt i kp. 3, hvor det er 0,5-1mm på håret som ikke dekkes av paradehatten, der den maksimale hårlengden er 9mm. Musikktroppen kan i tilleg ha en lugg som ikke skal være lengre enn det høyeste punktet på hodet.
  • Kvinnelige gardister kan selv velge om de vil klippe håret som de mannlige gardistene, eller ha håret oppsatt i strikk under eller bak paradehatten.
 • Ved Huseby leir spilles det hver dag signaler for revelje, spisesignal, oppstilling, flaggappell og vaktombytte av hornblåser.
 • Ved Det kongelige slott spilles signalet tappenstrek hver kveld kl. 21.45. Dette er en gammel tradisjon som kommer av at man i gamle dager signaliserte at nå stenger ølkranene og soldatene må vende hjem.
 • Rekruttperioden på Terningmoen avsluttes med «lueløpet». Rekruttene blir testet på alt de har lært gjennom perioden, og blir på slutten av løpet tildelt Gardelua.
 • Etter rekruttperioden på Terningmoen har gardistene i infanteri- og støttekompaniene en 8 uker lang gardeperiode i Huseby leir, der fokus er på sluttet orden, utdanning i vaktdisipliner og infanteritrening. Dette er utdanningen til å bli gardist.
 • Alle vaktkompaniene har hver sin «guru», en læremester i sluttet orden i kompaniet. I Kp. 3 utføres dette av soldater som kommer inn for å overlappe med overgangen til ny kontingent som signalhornblåsere.
 • Gardisten er HMKGs egen leiravis, som kommer ut hvert kvartal.
 • Gardens maskot er pingvinen Sir Nils Olav, som bor i Edinburgh Zoo. Han har rangen brigader.[10]

GalleriRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ «Om Garden». Forsvaret.no. 19. januar 2012. Besøkt 6. juli 2012. 
 2. ^ «Sjefsskifte Garden». Forsvaret.no. Besøkt 08.08.2016. 
 3. ^ Johnsen, Mathias Juell (2012). «Kongens livvakter» (PDF). Gardisten (2): 18,19. 
 4. ^ «Rapport fra 22. julikommisjonen, kapittel 10 Krisehåndteringen i regjeringsapparatet, Forsvaret og PST». Regjeringen/22. julikommisjonen. Besøkt 20. august 2012. 
 5. ^ «Slik reagerte Garden 22. juli». Forsvaret. Besøkt 20. august 2012. 
 6. ^ «Vurderte å grave maskingeværstillinger rundt Slottet». Aftenposten.no. Besøkt 20. august 2012. 
 7. ^ «Skarp beredskap for hovedstaden». Forsvarsdepartementet. Besøkt 21. august 2012. 
 8. ^ Johnsen, Mathias Juell (2012). «Politiets nervesenter» (PDF). Gardisten (2): 13. 
 9. ^ Johnsen, Mathias Juell (2012). «Hovedstadsforsvaret & Politiets nervesenter» (PDF). Gardisten (2): 4,5,12,13. 
 10. ^ http://www.aftenposten.no/verden/Pingvinen-Nils-Olav-forfremmet-til-brigader-602726b.html

Eksterne lenkerRediger