Statskog

Norsk statsforetak

Statskog SF er et statsforetak som forvalter statlige skog- og fjelleiendommer i Norge.

Statskog
Emblem of the Norwegian Directorate of the State Forests.svg
Org.formStatsforetak
Org.nummer966 056 258
BransjeSkogbruk, eiendomsforvaltning
Etablert1860
Hovedkontor NamsosRediger på Wikidata
LandNorge
Styreleder Gunnar Olofsson
Adm. dir. Gunnar Lien
Antall ansatte110[1]
Nettsted Offisielt nettsted

Statsgrunnen i Finnmark blir ikke forvaltet av Statskog, men har siden juli 2006 vært forvaltet av Finnmarkseiendommen. Statens kirkeeiendommer blir forvaltet av Opplysningsvesenets fond.

VirksomhetRediger

Statsforetaket har til formål å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser og tilgrensende virksomhet.Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det skal drives aktivt naturvern og tas hensyn til friluftslivet. Ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre.[2]

Statskog SF hører til Landbruks- og matdepartementet, og er ledet av et styre utnevnt av departementet. Foretaket har 110 ansatte fordelt på 18 kontorer som er organisert i fire regioner: Sør-Norge, Midt-Norge, Nordland og Troms. Hovedkontoret ligger i Namsos.[3]

Fjelltjenesten er Statskogs feltapparat. Ansatte i Fjelltjenesten har begrenset politimyndighet for å ivareta oppgaver innen naturoppsyn.

HistorikkRediger

 
Direktoratet for statens skogers emblem

Ved Stortingsvedtak 15. mars 1957 ble Direktoratet for Statens skoger opprettet. Dette var et eget direktorat for de offentlige skoger, og overtok oppgavene til det kontoret i Landbruksdepartementet som het Det offentlige skogvesen. Arbeidsoppgavene for direktoratet var hovedsakelig forvaltning av statens skoger, Opplysningsvesenets fonds skoger, statsallmenningene, statens høgfjell, statens jord i Finnmark og overoppsyn med bygdeallmenningene. I tillegg kom ansvar for juridiske spørsmål, budsjett og regnskapssaker.

1. januar 1993 ble statsforetaket Statskog SF opprettet, og overtok da ansvaret for forvaltningen av statens skog- og utmarksarealer etter Direktoratet for Statens skoger. De mange skogforvaltningene i DSS ble redusert til seks administrative enheter: Statskog Finnmark, Statskog Troms, Statskog Nordland, Statskog Trøndelag og Møre, Statskog Øst-Norge og Statskog Sør- og Vestlandet. Hovedkontoret er lokalisert i Namsos.

I 2005 kom Finnmarksloven som resulterte i at all statlig grunn i Finnmark, som hadde blitt forvaltet av Statskog Finnmark, nå ble overført til Finnmarkseiendommen (FeFo) med virkning fra juni 2006 da loven trådte i kraft. Statskog Finnmark ble avviklet.

Arkivet etter skogforvaltningen i Troms og Finnmark oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

RessursgrunnlagRediger

Statskog har hjemmel til 59 000 km² , eller 15 av Fastlands-Norge, og er dermed Norges største grunneier. Statsallmenningene i Midt- og Sør-Norge omfatter 27 000 km², og blir forvaltet i samarbeid med lokale fjellstyrer.

Om lag 5 % av eiendommene er produktiv skog. I 2010 kjøpte Statskog om lag 1,1 millioner dekar grunn av Orkla i Hedmark og Buskerud og halvparten av SB Skog for 1 725 millioner kroner. Det meste av dette var skogarealer.[4]

Hoveddelen av de statlige utmarkseiendommene ligger i Nordland og Troms. I innlandsstrøkene i disse fylkene er staten den største grunneieren.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger