Gardermoen flystasjon

Luftforsvaret

Gardermoen flystasjon i Ullensaker i Akershus er Luftforsvarets base for transportkapasitet og huser 135 Luftving. Flystasjonen tar også imot stort sett alt av statsbesøk som kommer til Norge.

Frøya, et av de nye Hercules C-130J under landing på Gardermoen 14. august 2013.

Historie

rediger
 
Kavaleriet på Gardermoen oppstilt under en jubileumsfest tidlig på 1900-tallet
 
Flyvning av norsk personell til NORMASH under Koreakrigen med SAS Douglas DC-6.

Frem til den andre verdenskrig hadde plassen der Gardermoen flystasjon nå ligger, vært brukt til ekserserplass for Kavaleriet. Fra 1740 var det Akershus Dragonregiment nr. 1 (DR 1) og senere DR 2 som hadde tilhold her. I 1834 kom Romerikes lette infanterikorps og i 1860 kom 1. og 2. artilleribataljon.

Da tyskerne okkuperte plassen i 1940 og bygde flyplass, var det naturlig at det norske Flyvåpenet (nå Luftforsvaret) disponerte området etter krigen. Kavaleriet ble etter hvert samlet på Trandum leir.

Gardermoen flystasjon huset også tidligere den ene av Luftforsvarets tre rekruttskoler, de andre lagt til Lista flystasjon i Vest-Agder og Værnes flystasjon i Stjørdal i Nord-Trøndelag. I forbindelse med ombyggingen ble rekruttskolen på Gardermoen lagt ned i 1993 og Værnes flystasjon overtok all utdanning av Luftforsvarets rekrutter. I dag er det ikke mer enn ca. 50-100 vernepliktige soldater som tjenestegjør på Gardermoen flystasjon.

Jagerskvadroner

rediger

Fra 1945 til 1951 var Gardermoen flystasjon base for jagerskvadronene 331- og 334 skvadron, som først var oppsatt med Mosquitos og Spitfire. I 1948 ble disse skvadronene oppsatt med jetjagere – De Havilland Vampire. Den 14. oktober 1949 ble 334 forflyttet til Sola flystasjon.Og 331 først lagt ned og så flyttet til Sola 1951.

Transportskvadron

rediger

Siden opprettelsen i 1946 har 335 skvadron vært stasjonert på Gardermoen flystasjon. Den har blant annet operert med flytypene Lockheed Lodestar, C-47 Dakota og C-119.

Skvadronen opererte fram til våren 2008 en flåte med seks Hercules-fly – Odin, Tor, Balder, Frøy, Ty og Brage. Disse var av varianten C-130E/H og ble levert i 1969. Disse ble etter hvert for gamle etter nesten 40 år i tjeneste og ble tatt ut av operativ drift den 15. mai 2008. Da hadde de samlet vært i luften i over 133 665 timer og har fløyet en distanse som tilsvarer Jorden rundt 1713 ganger.

Mot slutten av 2008 mottok 335 skvadron sitt første av totalt 4 nye transportfly av typen C-130J Super Hercules. De to siste maskinene ble overtatt i begynnelsen av mai 2010. Dette gjør at skvadronen igjen vil kunne bidra sterkt globalt, slik det en gang var.

Fem av de seks gamle Hercules-flyene langtidslagres ved AMARG i Arizona i påvente av en eventuell kjøper. Det sjette flyet er plassert på Forsvarets flysamling ved Gardermoen.

Frem til overføringen til 717 skvadronRygge flystasjon, var også Luftforsvarets tre Jet Falcon en del av 335 skvadron.

Luftvernartilleri

rediger

Fra 1950 var Gardermoen flystasjon oppsatt med en luftvernartilleriavdeling som ble nedlagt da gammel flystasjon ble revet.

Intendantur

rediger

Fra 1967 til 1994 var Hærens intendanturs skole- og øvingsavdeling (HISØ) stasjonert på området til flystasjonen.

Ny militær flystasjon

rediger

Da ny sivil flyplass skulle bygges på midten av 1990-tallet, innebar dette at hele den gamle militære flystasjonen måtte rives. Samtidig med byggingen av ny sivil flyplass ble det også bygget en helt ny og moderne militær flystasjon, nord for den sivile terminalen. Stasjonen ble primært bygget for å drifte forsvarets 6 C-130 Hercules transportfly. Flystasjonen ligger avgrenset innenfor Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) og deler de samme taxe- og rullebanene som den sivile delen. OSL som også står ansvarlig for drift og vedlikehold av flyoperative flater.

Representerte avdelinger

rediger

Forsvarets flysamling

rediger

Forsvarets flysamling er et flymuseum på Gardermoen. Før museet ble etablert var mange av utstillingsobjektene spredt rundt i landet på militærlager og Norsk Teknisk Museum. Norsk Flyhistorisk Forening var en pådriver for et norsk flymuseum etter den ble stiftet i 1967, og museet tillegger dem mye av æren for at Forsvarsdepartementet opprettet en bedømmelseskommisjon for det som den gang het Det Forsvarshistoriske Museum. Våren 1989 tok Bodø kommune et initiativ for å trekke flymuseet til byen. Da Stortinget i 1992 vedtok å flytte samlingen til Luftforsvarsmuseet i Bodø, kom det til en voldsom debatt. I pressen kom det til overskrifter som «svik» og «pengesløseri». Det ble etablert to foreninger, senere slått sammen til Flysamlingen Gardermoen, Venneforeningen.

Referanser

rediger
  1. ^ «Gardermoen». Forsvaret (norsk nynorsk). Besøkt 28. juli 2022. 
  2. ^ «Førstekonsulent i Cybertjenester og operasjoner - Cyberforsvaret». karrierestart.no. Besøkt 28. juli 2022. 

Eksterne lenker

rediger