Befalsskolen for kavaleriet

Befalskole

Befalsskolen for kavaleriet (BSK) ble opprettet i 1818, og utdannet befal til kavaleriet. Befalsskolen het først Underoffisersskolen for kavaleriet, og har også i en periode hett «Skoleeskadronen».

Kong Harald V (da prins Harald) var elev ved BSK fra januar 1956 til desember samme år.

Skolen holdt til i egen bygning i Myntgtata 2 til 9. april 1940. Under felttoget i Norge i 1940 satte skolen opp en eskadron til hest under kommando av skolesjefen Harald Broch, og ble tilsluttet gruppen Mork. Eskadronen deltok under kampene på Ringerike. Skolen ble gjenopprettet på Trandum i 1945.

I 1997 Flyttet Befalsskolen for kavaleriet fra Trandum leir til Rena leir.

BSK var en del av Søndenfjeldske dragonregiment fra 1987 til 2002.

Siste kull fra ble uteksaminert våren 2002. Da ble Befalsskolen for kavaleriet slått sammen med Befalsskolen for feltartilleriet til Befalsskolen for Hærens kampvåpen. Denne skolen eksisterte frem til Hærens befalsskole ble etablert i 2005, som samlet alle Hærens befalsskoler.

Linjer Rediger

Litteratur Rediger