Kråkvåg

øy i Ørland kommune

Kråkvåg er ei øy og ei øygruppe i Ørland kommune, Sør-Trøndelag. Øyene ligger lengst vest i kommunen, på utsiden av Storfosna, nord for Kråkvågfjorden, og kort sjøvei fra Hitra.

Kråkvåg. I bakgrunnen brua, svaet og naboøya Storfosna. Fiskebruket sees t.h. på kaia. Foto 2004
Kart over Ørland viser øyenes beliggenhet. Kartet er fra før 2003, og viser ikke nybrua

Øyene som samlet omtales som Kråkvåg er egentlig Storslåttøya, Litjslåttøya, Kråkvågøy og Kommersøya. Øyene huser omtrent 50 innbyggere, og det er en begrenset men økende hyttebygging. Folket på Kråkvåg lever av landbruk og fiskeforedling. Noen pendler også til fastlandet, en reise som er redusert fra 60 til 30 minutter etter at brua kom.

Som en del av Kystartilleriet ble Kråkvåg fort bygget inn i fjellet i løpet av 1980-tallet, til en kostnad på omkring 1 milliard kroner. Fortet er nå i realiteten nedlagt, da det ikke lenger har noen rolle i de gjeldende planer for forsvaret av Norge. Investeringene hadde imidlertid stor betydning for utviklingen av det sivile samfunn, med økt ferjetrafikk, bygging av samfunnshus og ved at fyllmasse ble brukt til oppfylling av fjæreområder som i dag er landbruksjord.

Det grunne havområdet (svaet) mellom Kråkvåg og Storfosna er fredet som Kråkvågsvaet dyrefredningsområde. Fredningen var likevel ikke til hinder for at det lot seg gjøre å bygge molo og bro mellom Kråkvåg og Storfosna. Brua ble åpnet høsten 2003.

Øya hadde egen skole fram til 2003. Barna går nå på Hårberg skole, etter at Storfosna skole ble nedlagt i 2008. Den tidligere skolen er overtatt av velforeningen.

Øya har postadresse 7152 Kråkvåg. Postkontoret ble opprettet i 1949 og nedlagt i forbindelse med bruåpningen.[1]

Referanser

rediger
  1. ^ Jon Bakken, mfl. Posten 350 år, historisk utvikling i kommunene Ørland, Bjugn, Rissa. Trondheim, 1997.

Eksterne lenker

rediger

Kystfort på Kråkvåg. Distriktsnyheter. (1985-11-06)