Kråkvågsvaet dyrefredningsområde

dyrefredningsområde i Trøndelag (Naturbase VV00001494)

Kråkvågsvaet dyrefredningsområde er et biotopvern i Ørland kommune, Sør-Trøndelag. Verneområdet omfatter noen strandområder, men for det meste et grunt havområde mellom øyene Storfosna og Kråkvåg, og nord for Storfosna, som er et viktig hekke-, raste- og overvintringsområde for sjøfugler og trekkfugler.

Kråkvågsvaet dyrefredningsområde
KommuneØrland
Verneformramsarområde, biotopvern
Areal13,5
Opprettet1983

Kråkvågsvaet dyrefredningsområde
63°39′44″N 9°21′08″Ø
Kråkvågbrua går gjennom verneområdet. Bilde tatt fra nordvest. Kråkvåg i forgrunnen, Storfosna i bakgrunnen

Reservatet ble opprettet i 1983 for å sikre en viktig del av Ørlands våtmarkssystem og å bevare det rike fuglelivet i området, særlig av hensyn til hekkende og overvintrende lom, dykkere, dykkender, vadere og andre vannfugler. Det er det nest største av de fire delområdene i ramsarområdet Ørland våtmarkssystem, og det eneste av de fire som ikke ligger til selve Ørlandshalvøya.

På flere av holmene i området var det tidligere egg- og dunvær.

Eksterne lenkerRediger