Hærens jegerkommando

Hærens jegerkommando (HJK) var en avdeling i forsvaret som utdannet fallskjermjegere (se fallskjermjegertroppen for dagens tilsvarende styrke). Enheten eksisterte fra 1962 til 2006.

Merkenene til Hærens jegerkommando (1997-2006) og Hærens fallskjermjegerskole / jegerskole (1962-1997).

Historie rediger

Avdelingen ble opprettet i 1962 under navnet Hærens fallskjermjegerskole (HFJS). Høsten 1972 skiftet den navn til Hærens jegerskole (HJS), før den i 1997 skiftet navn til Hærens jegerkommando. Avdelingen holdt til i Trandum leir inntil den måtte flytte til Rena leir i forbindelse med åpningen av Oslo lufthavn (Gardermoen).

På bakgrunn av internasjonal terrorisme og utviklingen av Norges oljevirksomhet på kontinentalsokkelen, besluttet regjeringen i 1979 å opprette en anti-terror kapasitet i Forsvaret. Dette resulterte blant annet i etableringen av det som i dag er Forsvarets spesialkommando (FSK).[1] Styrken ble underlagt Hærens jegerkommando, og ble etablert i 1982 med støtte fra allierte. To år etter var styrken operativ. Rollefordelingen var da at HJS/HJK som tidligere hadde fokus på fallskjermjeger-delen, mens FSK hadde ansvaret for spesialjegere, herunder fokus på potensiell anti-terror på oljeplattformer.

Selv om HJK og FSK var nært tilknyttet hverandre så var de formelt separate enheter inntil 2006, da de ble slått sammen under navnet Forsvarets Spesialkommando - Hærens Jegerkommando (FSK-HJK). Hærens jegerkommando (HJK) sluttet dermed å eksistere i sin daværende form, og navnet var ikke lenger i bruk. Noen år senere skiftet Forsvarets Spesialkommando - Hærens Jegerkommando navn til bare å hete Forsvarets spesialkommando.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ forsvaret.no - Forsvarets spesialkommando (FSK)