Forsvarets spesialkommando

norsk militær spesialstyrke

Forsvarets spesialkommando (FSK) er en spesialstyrke i Forsvaret, og er en del av Forsvarets spesialstyrker. FSK rekrutterer og utdanner fallskjermjegere og spesialjegere. FSK omfatter også Jegertroppen, en avdeling bestående av vernepliktige kvinnelige soldater.[3] Avdelingen ledes av oberstløytnant Ole Christian Tenden.[4]

Forsvarets spesialkommando
Basisdata
Aktiv1982–
LandNorge
Etablert1981
Overordnet enhetForsvarets spesialstyrker
VåpengrenHæren[1]
TypeSpesialstyrke
StørrelseCa. 100 operatører per 2011[2]
HovedkvarterRena leir
NettsideForsvarets spesialkommando
Operativt oppdrag
RolleKontraterrorisme, Spesialoperasjon, spesialrekognosering, redning, combat search and rescue, direct action
KonflikterKFOR, Operasjon Enduring Freedom, Operasjon Anaconda, RECSYR, Operation Inherent Resolve, Resolute Support Mission
FSK under trening i Oslofjorden, entring av ferge i fart ved teleskopisk stige
FSK under trening i Oslofjorden, entring av ferge i fart ved teleskopisk stige
FSK under trening i Oslofjorden

FSK har hovedkvarter i Rena leir og en trenings- og beredskapsbase på Vealøs ved Horten.

Bakgrunn

rediger

FSK har sin historie tilbake til annen verdenskrig, da nordmenn tjenestegjorde i Special Operations Executive (Kompani Linge).[5] Arven fra disse avdelingene ble tatt med videre, og i 1962 ble Hærens Fallskjermjegerskole, senere Hærens jegerkommando, etablert.

FSK ble besluttet opprettet av regjeringen i 1979[6] som et tillegg til politiets beredskapstropp «Delta» på grunn av den økende faren for terrorhandlinger mot norske interesser, spesielt oljeplattformene i Nordsjøen. Styrken ble underlagt Hærens jegerkommando, og ble etablert i 1982 med støtte fra allierte. To år etter var styrken operativ.[7] FSK blir i dag sett på som en av de beste spesialstyrkene i verden.[8]

Man vet svært lite om styrken, da de norske myndighetene lenge benektet at styrken i det hele tatt eksisterte, samt at myndighetene av prinsipp ikke kommenterer norske spesialstyrkers deltagelse i eventuelle militæroperasjoner. Litt informasjon har imidlertid lekket ut etter hvert – spesielt etter FSKs deltagelse i «Operasjon Enduring Freedom» i Afghanistan.

Etableringen av FSK ble kort nevnt i en artikkel i Aftenposten i 1983.[9] Under en flykapring i Norge i 1985 ble det meldt at FSK var blitt satt i alarmberedskap på Trandum, men ikke anmodet om å bistå i noen aksjon.[10] Et forslag om å nedlegge FSK i 1988, som et sparetiltak, ble møtt med protester, særlig fra oljenæringen og Forsvaret. Planen ble skrinlagt etter en del medieomtale. Aftenposten skrev at «Forsvarets spesialkommando består av jegere fra Fallskjermjegerskolen på Trandum og Marinejegerskolen i Sjøforsvaret. Også noen andre grupper med spesialopplæring er tilknyttet troppen. Mannskapet har erfaring, og har vært tilknyttet Forsvaret i flere år som kontraktsbefal.»[11]

Første gang FSK ble offentlig omtalt av en representant fra Forsvaret, var i forbindelse med en flykapringGardermoen i september 1993. Året i forveien hadde ukebladet Vi Menn skrevet en artikkel om denne hemmelige spesialavdelingen. Mindre påaktet var omtalen av FSK i en forskningsrapport i 1990: «Forsvarets spesialkommando (FSK) er spesialtrenet for å kunne tre i virksomhet i tilfelle terroraksjoner mot oljeinstallasjonene - spesielt kapringssituasjoner.»[12] Først i 1999 ble FSKs eksistens offentlig innrømmet og beskrevet av Forsvaret.[7]

Tidligere ble soldatene rekruttert fra blant annet Hærens jegerkommando (HJK), som FSK var en integrert del av, og Marinejegerkommandoen (MJK), men siden tusenårsskiftet har man gitt alle soldater med fullført førstegangstjeneste mulighet til å søke.[13][14][15]

Opptak og utdanning

rediger

Seleksjonsprosessen i sin helhet strekker seg over to år og innebefatter opptak, ett års utdanning som spesialjegerelev innen ulike spesialstyrkedisipliner, samt et prøveår som spesialjeger ved operativ skvadron.[16]

Grovuttak

rediger

Grovuttaket skiller ut de som ikke har fysikk til å starte på spesialjegeropptaket.

Krav:

 • 45 pushups.
 • 50 situps på to minutter.
 • 8 hangups med overtak.
 • 400 meter svømming på under 11 minutter
 • 30 kilometers feltmarsj med ca. 28 kg tung sekk og våpen, som skal gjennomføres på maksimalt fire timer og 40 minutter.
 • Rundeløp​ 32 runder på 10 min​​.

Det presiseres at dette er minstekrav, og at man burde ligge godt over disse når man søker om opptak.

Spesialjegeropptak

rediger

Etter eventuelt bestått grovuttak, kan man prøve seg på spesialjegeropptaket. Opptaket går over tre uker, og akkurat hva som skjer på dette opptaket er hemmelig. Det som derimot ikke er hemmelig, er at under opptaket kan man vente seg lite mat, lite søvn og mye hard fysisk trening. Et fåtall av de som startet på opptaket gjennomfører.

Grunnutdanning

rediger

Hvis opptaket bestås, får man tilbud om å starte på grunnutdanningen som spesialjegerelev.

De første fire ukene av utdanningen går til skytekurs, etterfulgt av innsettingskurs (hoppekurs, fastrope og rappell). Deretter følger et overlevelses kurs. Videre utover høsten gjennomføres sambands- og sanitetskurs. Høsten avsluttes med syv ukers patruljekurs hvor første uke innebærer innledende leksjoner og trening på Rena, etterfulgt av omtrent fem uker med trening i jungel.

I vinter- og vårhalvåret ​gjennomføres vinterkurs, CQB-kurs (strid i bebygd område), urbant SR-kurs (rekognosering) og MKT (maritim kontra terror) før perioden avsluttes med innsettingsspesialisering.[17]

Crisis Response Unit (CRU)

rediger

I 2007 startet FSK med å ta ansvaret for opplæringen av en afghansk politienhet. Hensikten med dette var å gradvis bidra til at afghanerne selv skulle ivareta sikkerhetsutfordringene i Kabul-regionen.

Politienhetene fikk etter hvert relevant utstyr og ferdigheter som gjorde at de kunne gjennomføre stadig mer krevende operasjoner, både med norske spesialstyrker og selvstendig. De fikk etter hvert betegnelsen «Task Force 24» etter krigshelten Gunnar «Kjakan» Sønsteby.

Etter at FSK dro hjem fra Kabul i 2009, overtok New Zealand oppdraget. De løste dette inntil FSK igjen returnerte i begynnelsen av 2012. FSK fikk da muligheten til å videreføre arbeidet med CRU. Mot slutten av 2014 overtok MJK oppdraget, som fortsatt pågår. [18]

Oppgaver

rediger

Fredstid

rediger

FSK har ingen rutinemessige oppgaver i fredstid. Personell fra FSK har trening i anti-terror og kan bistå politiet, spesielt politiets beredskapstropp «Delta», når og hvis politiet har behov for slik støtte.

Våpen og utstyr

rediger

Soldatene i Forsvarets spesialkommando er utstyrt med det beste og mest moderne utstyret i verden, og soldatene kan ofte personlig velge hvilke våpen de vil bruke. Mange av våpnene er innkjøpt på grunnlag av felt-erfaringene til britiske Special Air Service.[19] FSK bruker Diemaco C8 SFW som primærvåpen[20], men på grunn av reportasjer og bilder vet man at de blant annet bruker:

Operasjoner

rediger

Ettersom ingen operasjoner blir kommentert på noen måte, er det vanskelig å si med sikkerhet hvilke operasjoner FSK har deltatt i. Listen nedenfor omfatter derfor både operasjoner som offisielt kan bekreftes at FSK har deltatt i, samt operasjoner som det har vært spekulert om FSKs deltagelse i.

Gisselsituasjonen på Torp

rediger

Det har blitt sagt at det var en skarpskytter fra FSK som skjøt og drepte én av to gisseltakere under den dramatiske gisselsituasjonen på Torp lufthavn i 1994.[13] Det har vært basert på spekulasjoner og rykter, og det var etter alt å dømme politiets beredskapstropp Delta som gjennomførte aksjonen, uten innblanding fra Forsvaret. I nyere militærhistorisk litteratur har det blitt avkreftet at FSK deltok under gisseldramaet på Torp.[21]

I 1995 ble nordmannen Hans Christian Ostrø kidnappet av geriljastyrken Al-Faran i Kashmir, India. I 2001 ble det hevdet av det amerikanske The Terrorism Research Center at FSK ble sendt for å redde ham.[22] Ostrø ble senere funnet halshugd.

Kosovo

rediger

FSK var blant de første soldatene på plass i Kosovo under KFORs operasjoner i landet på slutten av 1990-tallet.[23]

Afghanistan

rediger

I desember 2001 ble FSK, sammen med soldater fra Hærens jegerkommando (HJK), sendt til Afghanistan i forbindelse med «Operasjon Enduring Freedom». Deres oppgave var å operere sammen med de amerikanske spesialstyrkene, selv om det verken fra norsk eller amerikansk hold har blitt opplyst om hvilke eksakte oppgaver de norske soldatene hadde.

I mars 2002 ble de norske soldatene satt inn i «Operasjon Anaconda» som utviklet seg til et regelrett slag der minst 500 Al-Qaida- og Talibansoldater ble drept.[24][25]

De første norske soldatene inngikk i «Task Force K-Bar», under ledelse av kaptein Robert Harward, som i ettertid selv har fortalt at styrken de første månedene utførte 65 kampoppdrag for å «nøytralisere» Al-Qaida og Taliban.[26] 42 av disse oppdragene var rekognoseringsoppdrag, mens 23 var offensive operasjoner. «Task Force K-Bar» varte fram til 30. mars 2002. Den flernasjonale elitestyrken «K-Bar» tok 107 fiendtlige soldater til fange og drepte 115.[26]

8. februar 2005 fikk 28 marinejegere og 50 soldater fra Hærens jegerkommando overrakt den amerikanske utmerkelsen Navy Presidential Unit Citation for sin innsats som del av «Task Force K-Bar».[27] Ifølge den amerikanske ambassaden ble en av medaljene tildelt posthumt, men det er ikke kjent om denne soldaten omkom i kamp i Afghanistan, eller døde av andre årsaker etter oppdragets slutt.[28]

30. mai 2006 snakket forsvarssjef Sverre Diesen for første gang om hvilke tap de norske spesialsoldatene (FSK og MJK) påførte fienden i Afghanistan. Dette skjedde i en nyhetsreportasje som ble sendt på TVNorge;

 Det er veldig vanskelig å si med sikkerhet at norske styrker har påført fienden annet enn begrensede tap i menneskeliv. Vi har ikke noe ønske om å hemmeligholde fiendtlige tapstall, problemet er at vi ikke vet. Det skyldes rett og slett at disse menneskene legger veldig stor vekt på å ta med seg både sine døde og sårede før vi får noen mulighet til å konstatere. Samtidig ligger det i spesialstyrkenes natur at man ikke slåss for å holde et geografisk område, og at man derfor ikke kan gå inn å få bekreftet hvor store tap fienden er påført. 

I juli 2006 ble det klart at FSK skulle tilbake til Afghanistan. Flere medier publiserte både bilder og intervjuer i forbindelse med styrkens deltagelse sammen med NATO Response ForceNATO-øvelsen Steadfast Jaguar.[29]

I 2007 startet FSK med å trene opp spesialpolitiavdelingen CRU 222 i Kabul, og fra 2015 vekslet FSK og Marinejegerkommandoen på oppdraget. Oppdraget ble avsluttet i juni 2021 da NATO styrkene trakk seg ut av landet.[30][31] Avdelingen bisto også med evakueringen av norske ambassadeansatte og personell fra det norsk-amerikanske feltsykehuset på Kabul flyplass i august 2021.[32]

Dødsfall

rediger

FSK opplevde høsten 2005 et dødsfall under trening. Spesialjeger Rasmus Alme, 25 år fra Tolga i Hedmark, døde av drukningsrelaterte skader etter en ulykke under trening i Oslofjorden. FSK trente på bording av danskefergen da ulykken fant sted. Alme hadde tidligere annen tjeneste i Forsvaret, i inn- og utland.[33] I ettertid har Forsvaret nektet etterlatte innsyn i granskningsrapporten etter ulykken med begrunnelse at den er gradert.[34]

23. juli 2007 ble den norske spesialjegeren Tor Arne Lau-Henriksen drept under en skuddveksling i Lowgar-provinsen i det sentrale Afghanistan.[35] Flere norske soldater var ute på rekognosering sammen med Afghanske styrker da de kom under ild. Lau-Henriksen ble skutt på kloss hold av det som trolig var Taliban-soldater i sivil.[36] Lau-Henriksen er den første soldaten tilhørende FSK-HJK som har blitt drept på oppdrag i utlandet, og dødsfallet er senere blitt bekreftet.[37]

Referanser

rediger
 1. ^ https://snl.no/Forsvarets_spesialstyrker.
 2. ^ Stormark, Kjetil. «Hvis det blir alvorlig krise eller krig: Stortinget må greie seg selv». Vi Menn (Nr. 26, 2011): 6. 
 3. ^ https://www.forsvaret.no/forstegangstjeneste/tjenesteguiden/sokbare-forstegangstjenester/jegertroppen
 4. ^ Bjørn-Frode Løvlund (11. juni 2021). «Ole-Christian (44) fra Elverum har vært helt sentral i det enorme løftet. Nå overlater han sjefsjobben til Sebastian (41)» . Østlendingen. Besøkt 25. oktober 2022. «Torsdag fikk Tenden Hærens fortjenstmedalje for innsatsen, nå går ferden videre til Forsvarets spesialkommando» 
 5. ^ Om FSK Arkivert 30. mars 2014 hos Wayback Machine.
 6. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 9. oktober 2016. Besøkt 7. oktober 2016. 
 7. ^ a b Forsvarsnett: «Soldater det ikke snakkes om» Arkivert 18. februar 2006 hos Wayback Machine.
 8. ^ VG: «Kalde norske krigere»
 9. ^ Aftenposten: «Ny befalsordning blir for dyr for Forsvaret» s. 10, 09.09.1983
 10. ^ Aftenposten: «Sikkerhetskontroll blir vurdert», s. 10, 22.06.1985
 11. ^ Aftenposten: «Antiterrorgruppen kan bli nedlagt. Militær sparekniv», s. 20, 10.05.1988
 12. ^ Tore Bjørgo: Maritim Terrorisme. En trussel mot norsk skipsfart og oljevirksomhet?, Oslo, 1990, s. 11
 13. ^ a b Ny Tid: «Taushet om spesialstyrker»
 14. ^ Dagbladet: «Norske elitesoldater klare for krig i Afghanistan»
 15. ^ VG: «Forsvaret utvider elitestyrken»
 16. ^ https://www.forsvaret.no/jobb/forsvarets-spesialstyrker/spesialjeger
 17. ^ https://www.forsvaret.no/jobb/forsvarets-spesialstyrker/spesialjeger
 18. ^ https://fhs.brage.unit.no/fhs-xmlui/bitstream/handle/11250/284450/MS3-15.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 19. ^ VG: «Elitesoldatene har tilgang på super-utstyr»
 20. ^ https://www.adressa.no/nyheter/innenriks/2010/10/23/Vi-driver-ikke-med-likvideringer-859355.ece
 21. ^ Melien, Tor Jørgen (2012). Våre hemmelige soldater : norske spesialstyrker 1940-2012. Oslo: Spartacus. s. 313. ISBN 9788243006805. OCLC 844029812. 
 22. ^ VG: «Spesialkommandoen skulle befri Ostrø»
 23. ^ Kosovo: Special forces involvement confirmed
 24. ^ Forsvarsnett: «Spesialstyrker – en spesialitet» Arkivert 13. februar 2008 hos Wayback Machine.
 25. ^ CNN: «Operation Anaconda winds down»
 26. ^ a b GlobalSecurity.org: «War against terror led by U.S. special forces»
 27. ^ Forsvarsnett: «Spesialstyrker fikk anerkjennelse» Arkivert 16. april 2008 hos Wayback Machine.
 28. ^ Bergens Tidende: «Ødelegge og nøytralisere»
 29. ^ VG: «Trener på Afghanistan»
 30. ^ https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/gMy7J/dette-er-cru-222-en-av-verdens-mest-testede-kontraterrorenheter
 31. ^ https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/aktuelt/afghanistan-uttrekning
 32. ^ Thommessen, Louise Scharff (9. september 2021). «Evakueringen fra Kabul: Dette skjedde de første dagene». NRK. Besøkt 25. oktober 2022. 
 33. ^ VG: «Åsta-helt døde under anti-terrortrening»
 34. ^ VG: «Mistet pappa»
 35. ^ Vg.no: Falt i kampen for fred i Afghanistan 27.07.07
 36. ^ Vg.no: Drept i nærkamp 24.07.07
 37. ^ Nettavisen: Norsk soldat drept i Afghanistan

Eksterne lenker

rediger