Navy Presidential Unit Citation

Navy Presidential Unit Citation er en amerikansk militær utmerkelse innført 6. februar 1942 av president Franklin D. Roosevelt med tilbakevirkende kraft til 16. oktober 1941. I 1957 ble det bestemt at utmerkelsen også kan tildeles allierte, igjen med tilbakevirkende kraft til 1941. Navy Presidential Unit Citation består av et fanebånd til avdelingen og båndstripe til å bære på uniform. Tilsvarende utmerkelser i andre deler av USAs forsvar er Army Presidential Unit Citation, Air Force Presidential Unit Citation og Coast Guard Presidential Unit Citation.

Navy Presidential Unit Citation: Fanebånd

Utmerkelsen blir gitt i presidentens navn til enheter innen den amerikanske militærstyrken og allierte styrker for utmerkelser utover det vanlige. Enheten må ha utført oppdraget sitt under langt vanskeligere forhold sammenlignet med enheter som er involvert i den samme, overordnede militæroperasjonen. Avdelingens fellesinnsats må tilsvare et heltemot på linje med det enkeltsoldater må utføre for å fortjene Navy Cross, den nest fremste sjøforsvars- og marinekorpsutmerkelsen i utmerkelsessystemet i USAs forsvar.

Båndstripe for Navy Presidential Unit Citation

Navy Presidential Unit Citation består av et bånd i fargene blått, gult og rødt. Båndet festes til avdelingens fane og bæres som båndstripe på uniformen til de av avdelingens soldater som deltok i innsatsen som er hedret. De som hedres med utmerkelsen igjen, bærer ekstra stjerner på båndstripen. Det er ingen medalje knyttet til utmerkelsen.

Navy Presidential Unit Citation er også tildelt nordmenn. 28 marinejegere og 50 soldater fra Hærens jegerkommando mottok denne utmerkelsen 8. februar 2005 på bakgrunn av Forsvarets spesialkommandos innsats under «Operation Enduring Freedom» i Afghanistan.[1] De norske soldatene var en del av den multinasjonale styrken Styrke K-Bar. Åtte land deltok med mannskap i operasjonen.[2] Enhetene ble hedret for sin innsats i perioden fra oktober 2001 til mars 2002. Utmerkelsen ble tildelt på bakgrunn av fellesstyrkens: «Enestående mot, taktisk dyktighet og evne til operativ utførelse.»[3]

Referanser

rediger
  1. ^ Atle M. Skjærstad: «Ødelegge og nøytralisere», Bergens Tidende, 17. februar 2005, s. 11.
  2. ^ «Enduring Freedom Task Force Earns Presidential Unit Citation», Naval Special Warfare Command Public Affairs, publisert 8. desember 2004. Besøkt 13. juni 2011.
  3. ^ Tom Bakkeli: «Æret av Bush. - Norske spesialstyrker til Afghanistan igjen», VG, 21. februar 2005, s. 15.

Litteratur

rediger
  • Frank Foster og Lawrence Borts: Military Medals of the United States, Fountain Inn: MOA Press, 2010, s. 43 og 111
  • Kerrigan, Evans E.: Guidebook of U.S. Medals: A Complete Guide to the Decorations and Awards of the United States from 1782 to Present, Noroton Heights, CN: Medallic Publishing Co., 1994, s. 74
Autoritetsdata