Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge

Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge (BSIN) ble opprettet i 1899, flyttet fra Ila leir i 1987 og lå i Trondenes leir utenfor Harstad frem til nedleggelsen i juli 2003.

BakgrunnRediger

Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge (BSIN) ble vedtatt opprettet ved Kongelig resolusjon 2. september 1899 under navnet Tromsø Stifts Underofficersskole, med stamsted Harstad.

Bakgrunnen for opprettelsen lå i den nye hærordningen av 1887, som var så offensiv at den krevde store midler og langt mere personell på landsbasis enn det det var ressurser til. Inntil da var det ikke alminnelig verneplikt i de tre nordligste fylkene. Etter en politisk prosess sanksjonerte Kong Oscar II den 28. juni 1897 en Odelsthingsproposisjon som medførte at daværende Tromsø Stift ikke lenger var fritatt for militær verne- og tjenesteplikt.

Distriktskommandostaben var på plass i Harstad i løpet av oktober 1897, og i desember samme år ble det bestemt å opprette åtte kompanikadrer; fire i Nordland (Vefsn, Ranen, Salten og Lofoten), to i Troms (Bardu og Tromsø) og to i Finnmark (Alten og Varanger). Det ble opprettet ekserserplasser, og i løpet av noen hektiske måneder i 1898 var befal på plass og utskrivning samt innkalling av personell iverksatt.

Hver av de fem brigadene i Sør-Norge hadde sin underoffisersskole og sin avansementskrets. Hvis Nord-Norge skulle makte sine oppgaver trengte Tromsø Stifts distriktskommando en større tilgang på befal enn de som etter utdanning var villig til å tjenestegjøre i Nord-Norge fra de andre underoffisersskolene. Dessuten var det påkrevet å rekruttere langt flere befal fra landsdelen for å bygge opp et eget bofast offiserskorps i Nord-Norge.

Etter hvert som utskrivningen av rekrutter kom i gang for fullt, var befolkningsgrunnlaget godt nok til økte oppsetninger. Til det trengte landsdelen en bofast befalskadre og underoffisersskolens opprettelse høsten 1899 bidro til dette. Da første kull fra underoffisersskolen ble uteksaminert i 1902, økte oppsetningene fra åtte kretskompanier til to bataljoner; én i Bodø og én i Tromsø (Tromsø bataljon ble i 1902 flyttet til Setermoen).

NavnehistorikkRediger

Skolens navn fra 1899:

  • Tromsø Stifts Underofficersskole (18991911)
  • 6. Brigades Underofficersskole (19111916)
  • 6. Divisjons Underofficersskole (19161930)
  • 6. Divisjons skole (19301940)
  • Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge (19512003)

Se ogsåRediger