Hærens nummersystem

Hæren, i praksis infanteriet, ble i 1628 inndelt i regimenter og fähnlein. Stedsnavnet inngikk i betegnelsen. Fähnleinbegrepet gikk ut i 1641. Fra 1718 ble regimenter fra samme distrikt fortløpende nummerert, for eksempel 1. (Nordre) Trondhjemske infanteriregiment og så videre. Fra 1789 innførte man spesialbetegnelser og våpenartbetegnelser på de vervede regimenter.

Geografisk inndelingRediger

Militærgeografisk kan Norge deles i seks regioner: Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og to på Østlandet. Grensene mellom regionene har gjennom tidene blitt endret flere ganger. Senter i regionene har vært knyttet til byene Trondheim, Bergen og Kristiansand. I Nord-Norge har det vært trekanten Tromsø, Narvik, Harstad og på Østlandet HaldenOslo (Hamar). På Østlandet har det vært større endringer, men Østfold (Båhus, Smålenene) har alltid vært knyttet til Halden (område 1) og Vestoppland har alltid vært knyttet til område 2.

Divisjonsnummersystemet (DIVnr)Rediger

Kongelig resolusjon av 3. juli 1817 bestemte at Hæren blant annet skulle bestå av fem infanteribrigader. Det var 1. Akershusiske, 2. Akershusiske, 3. Trondhjemske, 4. Bergenske og 5. Kristiansandske infanteribrigader. I 1877 byttet 3. og 5. nummer. Brigadene hadde en seksjon kalt brigadekommando (5. Brig.kdo.), som hadde ansvar for krigsorganisasjonen og planer. Den neste store endring fant sted i 1911. Da ble det opprettet seks brigader, som ved Hærordningen av 1916 ble betegnet divisjoner. Divisjonene var fortløpende nummerert uten geografiske stedsnavn. Divisjonene tilsvarte det som senere ble distriktskommandoer. Divisjonene fikk i 1933 i oppdrag å etablere hver sin feltbrigade med samme nummer som divisjonen. Den 30. april 1940 opprettet sjef 6. Divisjon; 7. Feltbrigade. Flere underavdelinger til divisjonen fikk samme nummer som divisjonen. Dette nummersystemet kalles divisjonsnummersystemet, det vil si divisjon og brigade (og øvrige divisjonsavdelinger) har samme tall i sine betegnelser.

Regimentsnummersystemet (REGnr)Rediger

Regimentene ble i 1911, organisert med et nummersystem fra 1 til 18. Finnmarken bataljon, som skulle ha vært IR 17, ble i 1933 splittet til Alta- og Varanger bataljon. IR 18 var Jegerkorpset i en kortere periode. Infanteriregimentene var ansvarlig for rulleføring og utskriving av vernepliktige. Etter krigen beholdt man feltbrigadene til 1952, deretter fikk man kombinerte regimenter som i 1983 ble omdøpt til brigader. Brigadene ble nummerert etter det samme system fra 1 til 15, tilsvarende oppsettende regiment. Unntak var BRIG N og BRIG S, som startet som stående avdelinger. Dette nummersystemet kalles regimentsnummersystemet. Infanteriregiment og brigade har samme tallbetegnelse.

Sammenhengen mellom DIVnr og REGnrRediger

1. Divisjon (DIV 1) hadde hovedkvarter i HaldenRediger

1933 1952 1986 REGnr DIVnr Merknader
IR1 IR1
Feltbrigade 1 1 BRIG 1 BRIG 1 DIV 1
IR2 (jeger) IR2 (jeger)
IR3 7 IR3 BRIG 3
DR1 DR1
AR1 AR1

2. Divisjon (DIV 2) hadde hovedkvarter i HamarRediger

1933 1952 1986 REGnr DIVnr Merknader
IR4 IR4
Feltbrigade 2 2&11 BRIG S (4) BRIG 2 DIV 2, DKØ
IR5 4 IR5 BRIG 5
IR6 8 IR6 BRIG 6
Garden HMKG
DR2 DR2
AR2 AR2

3. Divisjon (DIV 3) hadde hovedkvarter i KristiansandRediger

1933 1952 1986 REGnr DIVnr Merknader
IR7 IR7
Feltbrigade 3 3 BRIG 7 BRIG 3 DIV 3, DKS, DKSV
IR8 10 IR8 BRIG 8
Bergart bn 1 AR3

4. Divisjon (DIV 4) hadde hovedkvarter i BergenRediger

1933 1952 1986 REGnr DIVnr Merknader
IR9 IR9
Feltbrigade 4 4 BRIG V (9) BRIG 4 DIV 4, DKV
IR10 IR10
Bergart bn 2 BABN2

5. Divisjon (DIV 5) hadde hovedkvarter i TrondheimRediger

1933 1952 1986 REGnr DIVnr Merknader
IR11 IR11
IR12 IR12
Feltbrigade 5 5 BRIG 12 BRIG 5 DIV 5, DKT
IR13 9 IR13 BRIG 13
DR3 DR3
AR3 AR5
IR14 IR14 BRIG 14

6. Divisjon (DIV 6) hadde hovedkvarter i HarstadRediger

1933 1952 1986 REGnr DIVnr Merknader
IR15
Feltbrigade 6 6 BRIG 15 BRIG 6 BRIG 6
IR16 IR16
Feltbrigade 7 12 BRIG N (16) BRIG 7 BRIG N
Alta bn Alta bn
Varanger bn Varanger bn
Garnkp Kirkenes GSV
Bergart bn 3 AR6

LitteraturRediger

  • Fanenemnda av 2002, FO/HST, Forsvarsmuseet, Biblioteket, hylle 929.9 fan