Brigade Nord

brigade i den norske hær med hovedkvarter i Bardufoss

Brigade Nord er Hærens forband for ledelse av bataljoner som skal samvirke i kamp, og består av 4500 soldater.[2] Brigaden skal planlegge, lede og gjennomføre koordinerte og målrettede operasjoner sammen med styrker fra andre forsvarsgrener og allierte styrker.

Brigade Nord
Basisdata
LandNorge
Etablert2002
Overordnet enhetHæren
VåpengrenHæren
TypeBrigade
Størrelse8 bataljoner, 1 kompani [1]
HovedkvarterBardufoss
NettsideBrigade Nord
Operativt oppdrag
OppdragHåndtere sikkerhetspolitiske kriser i Norge og bidra til kollektivt forsvar av Norge og øvrige deler av Nato
RolleMobil brigadekommando
Soldater fra Brigade Nord.

Funksjon rediger

Brigade Nord, som er den eneste brigaden i den norske Hæren, er lokalisert hovedsakelig i indre Troms. Brigaden er ledet av brigadestaben på Bardufoss. Brigaden har flere funksjoner. Den er både en ramme for utdanning, trening og øving av personell, og for de operative avdelinger som inngår i brigadestrukturen. Den er samtidig både et ledelsesnivå i Hæren og en selvstendig taktisk avdeling (forband). Brigade Nord kan settes inn som et samlet forband; den kan operere alene eller sammen med andre styrker – norske og allierte – i fellesoperasjoner. Oftere vil enkelte av brigadens kapasiteter, enheter fra dens bataljoner eller andre fagmiljøer, settes inn i operasjoner, slik tilfellet har vært for deltakelse i den internasjonale operasjonen som den i Afghanistan (ISAF), eller ved øvelser i regi av NATO.

Organisering rediger

Brigade Nord er et komplett, taktisk samvirkesystem; en styrkestruktur som består av alle Hærens våpenarter og andre spesialiserte funksjoner. Brigaden er en ramme hvorigjennom disse er utrustet, trent og øvd for å kunne operere sammen – for å oppnå synergi og økt slagkraft gjennom synkronisering av enheter, plattformer og innsats. Forutsetningen for samvirket er digitale, integrerte kommando- og kontrollsystemer som knytter de ulike enheter og plattformer (våpensystemer) sammen, samt omfattende samtrening og øving.

Samtidig som de ulike avdelinger driver utdanning, er brigaden organisert med gjennomgående høy beredskap. Dette gjelder dels brigaden som system, samt enkelte bestanddeler, inklusive ikke minst Telemark bataljon (TMBN) og andre enheter som utgjør Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS), som har kun få dagers reaksjonstid – både for nasjonal innsats og beredskap for NATO. HRS består av kompanier med vervet personell og støtter TMBN.

Det taktiske samvirket er sentrert rundt brigadens kjerne, de tre manøver- (kamp-) bataljonene: Panserbataljonen, Telemark bataljon, og 2. bataljon. De to første er mekaniserte avdelinger; den siste en lett infanteribataljon. Disse støttes av de øvrige bataljoner samt militærpolitikompaniet.[3]

Omorganiseringer rediger

I 2018 vedtok Regjeringen å flytte størsteparten av brigadens helikopterstøtte, 339 skvadron, fra Bardufoss til Rygge flystasjon for å være en dedikert støttekapasitet for Forsvarets spesialstyrker.[4]

I 2020 begynte en omvæpning av 2. bataljon fra en lett infanteriavdeling til en mekanisert bataljon Dette innebærer en fullmekanisering av hele brigaden, da flere av de andre bataljonene og støttefunksjonene også skal mekaniseres. Avdelingen er forventet å være mekanisert i 2023.[5]

For å møte NATOs styrkekrav på minimum fire manøverbataljoner ble det i 2020 vedtatt av Regjeringen å etablere en fjerde bataljon som er beregnet å være klar i 2026[6]. Ifølge kommunikasjonssjefen i Hæren eksisterte det per januar 2020 bare materiell og utstyr til to bataljoner og Hæren vil trenge mer materiell av alle kategorier.

Regjeringen besluttet å kjøpe 54 Leopard 2A7 i februar 2023 for å erstatte brigadens Leopard 2A4 stridsvogner. Vognene forventes levert i 2026.[7] Valget stod mellom tyske Leopard 2A7 og sørkoreanske K2 Black Panther.[8]

Avdelinger rediger

Historie rediger

Dagens brigade ble opprettet i 2009 og er videreføringen av (Brigaden i Nord-Norge) (1953–1996) som igjen ble etablert fra siste kontingent av (Tysklandsbrigaden) (1947–1953).

Referanser rediger

  1. ^ https://forsvaret.no/fakta/organisasjon/Haeren/Brigade-Nord
  2. ^ https://www.aftenposten.no/norge/i/9m497r/For-forste-gang-sendes-den-norske-haren-til-Sverige
  3. ^ https://snl.no/Brigade_Nord
  4. ^ Karlsen, Jonny (17. desember 2018). «Endrer 2. bataljon og fjerner helikopter fra nord». forsvaretsforum.no. Besøkt 1. mai 2022. 
  5. ^ Leraand, Dag (25. januar 2021). «2. bataljon». Store norske leksikon. Besøkt 1. mai 2022. 
  6. ^ Forsvarsdepartementet (16. oktober 2020). «Prop. 14 S (2020–2021)». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 1. mai 2022. 
  7. ^ kontor, Statsministerens (3. februar 2023). «Norge styrker Forsvaret gjennom kjøp av nye stridsvogner». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 25. oktober 2023. 
  8. ^ Rognstrand, Andrea; Christensen, Eilén Wikhaug; Sørbø, Krister (29. januar 2022). «Slik argumenterer tyskerne og sørkoreanerne for sine stridsvogner». forsvaretsforum.no. Besøkt 1. mai 2022. 

Eksterne lenker rediger