Brigade Nord

brigade i den norske hær med hovedkvarter i Bardufoss

Brigade Nord er Hærens forband for ledelse av bataljoner som skal samvirke i kamp, og består av 4500 soldater.[2] Brigaden skal planlegge, lede og gjennomføre koordinerte og målrettede operasjoner sammen med styrker fra andre forsvarsgrener og allierte styrker.

Brigade Nord
Basisdata
Brigade Nord
LandNorge
TypeBrigade
Størrelse8 bataljoner, 1 kompani [1]
HovedkvarterBardufoss
NettsideBrigade Nord
Operativt oppdrag
OppdragHåndtere sikkerhetspolitiske kriser i Norge og bidra til kollektivt forsvar av Norge og øvrige deler av Nato
RolleMobil brigadekommando
Soldater fra Brigade Nord.

FunksjonRediger

Brigade Nord, som er den eneste brigaden i den norske Hæren, er lokalisert hovedsakelig i indre Troms. Brigaden er ledet av brigadestaben på Bardufoss. Brigaden har flere funksjoner. Den er både en ramme for utdanning, trening og øving av personell, og for de operative avdelinger som inngår i brigadestrukturen. Den er samtidig både et ledelsesnivå i Hæren og en selvstendig taktisk avdeling (forband). Brigade Nord kan settes inn som et samlet forband; den kan operere alene eller sammen med andre styrker – norske og allierte – i fellesoperasjoner. Oftere vil enkelte av brigadens kapasiteter, enheter fra dens bataljoner eller andre fagmiljøer, settes inn i operasjoner, slik tilfellet har vært for deltakelse i den internasjonale operasjonen som den i Afghanistan (ISAF), eller ved øvelser i regi av NATO.

OrganiseringRediger

Brigade Nord er et komplett, taktisk samvirkesystem; en styrkestruktur som består av alle Hærens våpenarter og andre spesialiserte funksjoner. Brigaden er en ramme hvorigjennom disse er utrustet, trent og øvd for å kunne operere sammen – for å oppnå synergi og økt slagkraft gjennom synkronisering av enheter, plattformer og innsats. Forutsetningen for samvirket er digitale, integrerte kommando- og kontrollsystemer som knytter de ulike enheter og plattformer (våpensystemer) sammen, samt omfattende samtrening og øving.

Samtidig som de ulike avdelinger driver utdanning, er brigaden organisert med gjennomgående høy beredskap. Dette gjelder dels brigaden som system, samt enkelte bestanddeler, inklusive ikke minst Telemark bataljon (TMBN) og andre enheter som utgjør Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS), som har kun få dagers reaksjonstid – både for nasjonal innsats og beredskap for NATO. HRS består av kompanier med vervet personell og støtter TMBN.

Det taktiske samvirket er sentrert rundt brigadens kjerne, de tre manøver- (kamp-) bataljonene: Panserbataljonen, Telemark bataljon, og 2. bataljon. De to første er mekaniserte avdelinger; den siste en lett infanteribataljon. Disse støttes av de øvrige bataljoner samt militærpolitikompaniet.[3]

AvdelingerRediger

HistorieRediger

Dagens brigade ble opprettet i 2009 og er videreføringen av (Brigaden i Nord-Norge) (1953–1996) som igjen ble etablert fra siste kontingent av (Tysklandsbrigaden) (1947–1953).

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger

Du kan lese mer om dette emnet i en lengre artikkel om emnet på Nynorsk Wikipedia kalt «Brigade Nord». Du kan eventuelt også utvide denne artikkelen ved å oversette derifra.