6. brigade

Wikimedia-pekerside

To norske brigader har brukt tallet 6, men ikke samtidig. Vestoppland infanteriregiment nr 6, senere Oppland regiment satte opp BRIG 6 i perioden 1983-2002. Se tallsystemet for Hærens avdelinger.

Feltbrigade 6 (1933-1954) KR 15 (1955-1982) 15. Brigade (1983-2002)Rediger

6. divisjon fikk i 1933 i oppdrag å etablere èn feltbrigade med samme nummer som divisjonen. 6. brigade er i litteratur om den andre verdenskrig ofte omtalt som 6. feltbrigade. I 1940 var 6. brigade med på Narvikavsnittet, bataljoner er gitt i tabell nedenfor. Den 30. april 1940 opprettet divisjonsjefen 7. brigade som besto av II batj/IR 15 og Alta Bn. Etter krigen ble 6. brigade reetablert og gjennomførte øvelse „Troms“ 8.-14. september 1952. Stortinget vedtok 6. juli 1953 at det skulle etableres elleve kombinerte regimenter innen 1. juli 1954. Hålogaland regiment (KR15 = Kombinert Regiment nr 15)) lå kommandomessig direkte under Distriktskommandosjef. KR-15 skulle også bli en oppsettende avdeling. I juni 1955 ble KR 15 kommandomessig lagt under sjef IR 15. I 1959 ble det bestemt at KR 15s stab skulle forsterkes med ny betegnelse som Nord-Hålogaland Landforsvar (NHLF). KR15 som ble opprettet 28 aug 53 ble derfor nedlagt 30. juni 1959. 7. april 1960 ble IR15 og IR16 slått sammen. Alle avdelinger i IR15 og KR15 ble overført til IR16. KR15 ble gjenopprettet fra og med mobiliseringsoppgjøret i 1972. Den 1 jan 1983 ble KR15 omdøpt til 15. Brigade eller forkortet BRIG 15. NHLF og IR 16 ble 1. januar 1984 slått sammen til NHLF/IR 16. BRIG 15s stab flyttet fra Narvik til Harstad i 1995. Bn2/IR16 har beholdt sitt opprinnelige navn fra før krigen til troppelista i 1997. Bn3/IR16 eksisterte ikke før etter krigen. IR 15 satte i 1940 opp to bataljoner. I Bn1 var personellet hovedsakelig fra Ofoten og Salten. I Bn2 var personellet fra Lofoten og Vesterålen. I Bn3/IR16 var også personellet i hovedsak far Lofoten og Vesterålen. Bn2/IR15 fikk nytt navn som Bn3/IR16 når IR15 ble slått sammen med IR16 og fikk IR16 som nytt regimentsnavn. Utdanningsbataljonen Bn 3/BRIG N som var forlagt i Åsegarden tilhørte BRIG 15 i krigsorganisasjonen.

Brigadens bataljonerRediger

6.Feltbrigade 1940 15. Brigade 1997 15. Brigade 2000 6. Brigade 2005 Merknader
II batj/IR 15 BN 3/IR 16 Bn 1/BRIG 15 Bn 1/BRIG 6 Skiftet navn da IR 15 ble nedlagt
II batj/IR 16 BN 2/IR 16 Bn 2/BRIG 15 Bn 2/BRIG 6 Samme avdeling i hele perioden
Bg bn 3 MFABN 1/AR 6 FABN/BRIG 15 FABN/BRIG 6 Samme avdeling i hele perioden
I batj/IR 16
I batj/IR 12
PBN/DR 3 PBN/BRIG 15 PBN/BRIG 6 Ble mekanisert infanteribrigade når panserbataljon ble tilført

Brigadens sjeferRediger

 • Oberst Kristian R. Løken 1940
 • Oberst Ole Berg 1940
 • Oberst Asbjørn Vik 1953-1962
 • Oberst Terje Rollem 1962-1964
 • Oberst Herluf Nygaard 1964-1967
 • Oberst H. Fredriksen 1968-1971
 • Oberst L. Johansen 1972-1981
 • Oberst S. Bjørnsen 1981-1983
 • Oberst H. Halvorsen 1984-1986
 • Oberst O. V. Skjøstad 1986-1988
 • Oberst J. Haugen 1988-1990
 • Oberst H. A. Vikan 1990-1992
 • Oberst R. Iversen 1992-1995
 • Oberst A. Østreng 1995-1997
 • Oberst O. Weisæth 1997-2002

LitteraturRediger

 1. 6. Divisjon DKN 1940-1990, 50 år side 43, 62
 2. Hæren etter den annen verdenskrig 1945-1990, Hærstaben 1990, 3. opplag, vedlegg 17 side 542, sider 185-186, 329, 507
 3. Fanenemnda av 2002, FO/HST, Forsvarsmuseet, Biblioteket, hylle 929.9 fan
 4. Jan-E Lian, «Griffen - Nord-Hålogaland regiment historie og forhistorie», Narvik, 2002, side 9