Åpne hovedmenyen

Koordinater: 69°04′19″N 17°57′54″Ø Luftforsvarets stasjon Sørreisa eller Control and Reporting Centre (CRC) Sørreisa ligger i Sørreisa kommune, nærmere bestemt ved foten av fjellet Høggumpen.

Skilt ved CRC Sørreisa

Militæranlegget ble påbegynt i 1955 og sto operativt 3. januar 1962. Anlegget har gjennom tidene gått igjennom stor teknologisk utvikling og er i dag en av NATOs mest moderne enheter innenfor kontroll og varsling.

Etter omstrukturering innen forsvaret har stasjonen blitt splittet opp i mindre avdelinger i forhold til spesifikke arbeidsoppgaver. Personell tilknyttet operativ drift av stasjonen tilhører fremdeles lstn Sørreisa, mens teknisk vedlikehold av utstyret har blitt overført til FLO IKT. FLO IKT drifter også alle eksterne bakkebaserte sensorer. Forsvarsbygg har ansvaret for bygningsmassen med daglig og langsiktig vedlikehold. Totalt jobber det ca. 170 personer i tilknytning til stasjonen. Ca 50 av disse tilhører eksterne sensorer.

Stasjonen driver overvåking av luftrommet og har fra 2006 drevet vekslende døgnkontinuerlig vakttjeneste med CRC Mågerø.