131 luftving Sørreisa

overvåkning, kontroll og varsling av hendelser i norsk territorium

131 luftving Sørreisa eller Control and Reporting Centre (CRC) Sørreisa ligger i Sørreisa kommune, inne i fjellet Høggumpen.

Avdelingen er spredt på 13 ulike lokasjoner rundt om i landet.[1]

En egen enhet er etablert under 131 luftving på Ørland flystasjon. Denne enheten kan ved spesielle og uventede hendelser overta deler av oppgavene til CRC Sørreisa.[2]

Skilt ved CRC Sørreisa

OppgaveRediger

Hovdoppdraget til stasjon​en er å produsere et luftbilde som til en hver tid er korrekt og oppdatert. Dette innebærer å lokalisere og identifisere all flyaktivitet over og i nærheten av nasjonalt territorium og NATO-territorium.[3]

I kontroll- og varslingssenteret utføres også fjernstyrt kontroll av alle bakkebaserte radarer og radiosystemer, det utøves taktisk kontroll av jagerfly, luftvern og andre luftstridskrefter. Oppdraget utføres av Kontroll- og varslingsbransjen i Luftforsvaret (K&V).[4]

Mobil luftromskontrollenhetRediger

Avdelingen kan benytte en mobil luftromskontrollenhet (Air Control Unit Brandy) for å utføre kommando og kontroll over alle militære luftstridsmidler i norsk luftrom.[5]

UtdanningRediger

Luftforsvarets Kontroll og Varslingsskole (LKVS) utdanner kontroll- og varslingsspesialister.

Skolen ligger samlokalisert med kontroll- og varslingssenteret, der man kan få tilbud om jobb etter bestått utdanning. Utdanningsløpet har ca. ett års varighet. Første del består av utdanning og siste 6 måneder er plikttjeneste/praksisperiode i kontroll- og varslingssenteret. I praksisperioden blir man normalt en del av et skift-system med turnusordning for å opprettholde døgnkontinuerlig overvåking av luftrommet.

Fullført og bestått utdanning kan gi mulighet til videre utdanning og spesialisering innen jagerflykontroll eller Luftovervåkning. [6]

HistorieRediger

Militæranlegget ble påbegynt i 1955 og sto operativt 3. januar 1962. Anlegget har gjennom tidene gått igjennom stor teknologisk utvikling og er i dag en av NATOs mest moderne enheter innenfor kontroll og varsling.

Etter omstrukturering innen forsvaret har stasjonen blitt splittet opp i mindre avdelinger i forhold til spesifikke arbeidsoppgaver. Personell tilknyttet operativ drift av stasjonen tilhører fremdeles lstn Sørreisa, mens teknisk vedlikehold av utstyret har blitt overført til FLO IKT. FLO IKT drifter også alle eksterne bakkebaserte sensorer. Forsvarsbygg har ansvaret for bygningsmassen med daglig og langsiktig vedlikehold. Totalt jobber det ca. 170 personer i tilknytning til stasjonen. Ca 50 av disse tilhører eksterne sensorer.

Etter at CRC Mågerø ble nedlagt, er Sørreisa eneste CRC.[7]

AvdelingerRediger

ReferanserRediger