Joint Warfare Centre

Joint Warfare Centre (JWC) (norsk: NATO felles krigføringssenter[1]) er et senter på Jåttå i Stavanger. JWC ble opprettet i 2003 i forbindelse med omleggingen av NATOs kommandostruktur, som ble vedatt i Praha november 2002. Målet med senteret er å utvikle og gjøre NATO mer beredt og mer fleksibel for fremtiden og drive med utdanning av hovedkvarterene som er operative. Sjefen for JWC er kontreadmiral Jan C. Kaack[2].

JWC er direkte underlagt NATO-hovedkommandoen Allied Command Transformation (ACT) i Norfolk, USA. Tidligere lå også Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) for det norske Forsvaret her, men det er nå flyttet til Reitan i Nordland. Allerede fra folkevandringstiden har man hatt en bygdeborg her. Under 2. verdenskrig i 1943 begynte tyskerne å bygge bunkere inne i fjellet under Jåttånuten. Denne ble fullført av det norske forsvaret i slutten av 1950-årene og Luftvåpenet og Kystvakten flyttet inn hit i 1957. I 1994 kom forløperen til JWC inn hit, Headquarters Allied Forces North Europe. i 2000 ble dette endret til Joint Command North (JCN) og i 2003 Joint Warfare Centre.

De hjelper utviklingsarbeidet av Allied Command Transformation (ACT) på nye teknologier, modellere og simulering. Gjennom ACTs Joint Allied Lessons Learned Centre (JALLC) i Parque Florestal de Monsanto, Lisboa, Portugal, JWC gjennomfører felles analyse, samler Lessons Learned og mater dem tilbake inn i transformasjonsnettverket. JWC leder opplæring på, i tillegg til utvikling av, de nye konseptene og doktrinene for felles og samlede staber. Gjennom ACTs Joint Force Traning Centre (JFTC) i Bydgoszcz, Polen, hjelper JWC ACT og Allied Command Operations (ACO) i fremming av doktrine gjennom opplæring av NATOs styrker. Det hjelper også ACO å evaluere og trene felles stryker som skal jobbe/jobber i/for formelle ledd i NATO-byråer og nasjonal og multinasjonale utdanningssentre og anlegg.

Joint Warfare Centre MisjonRediger

  • Gir operativ nivåopplæring i støtte for pågående oppdrag.
  • Gjennomfører trening av felles staber (NATO Command Structure/NATO Force Structure).
  • Støtter NATOs konsept og doktrineutvikling.
  • Støtter utvikling og forskning for ACT på nye konsept, teknologier, modeller og simulatorer.
  • Gjennomfører felles analyse og samler sammen de erfaringer som finnes, for så sende dem tilbake i NATOs felles nettverk igjennom JALLC.
  • Årlig dekning av kurs for irakisk nøkkelpersonell; generaler, ministere etc.

RollerRediger

«Joint Experimentation», «Interoperability and Doctrine Development:» JWC fremmer og iverksetter NATOS felles forskning-, interoperatibel og doktrineutviklingsprosesser. Det letter utvikling av felles doktrine og NATO standarder, og inkorporerer de beste modellerer og simuleringsdyktigheter til ytterligere interoperatibel og transformasjon innenfor NATO.

Opplæring: JWC leder og effektiviserer felles og samlet opplæring på det operative nivået for NATO i støtte av de operative kommandoene. I denne henseende fokuserer det på forberedelse, som forvalter og å utføre kollektiv Battle staff joint training for Combined Joint Task Force (CJTF), NATO Respons Force (NRF) og Component Command HQ og for NATO HQ utplassere til forskjellige operasjons områder. I tillegg gir det kollektiv stabopplæring for partnere og nye medlemsnasjoner i NATO.

Evaluering: JWC hjelper ACO ved ledelsesevaluering av kollektivt kamppersonell for sertifisering ved operative kommandoer som blir basert på satte NATO-standarder og operativt misjonsbehov satt ved de operative kommandoene. JWC samarbeider og koordinerer med NATOs skoler og byråer, i rekkefølge å forbinde foranstaltningen av individopplæring med leveringen av kollektivopplæring. JWC koordinerer med Joint and Coalition Warfighting i Suffolk, Virginia, USA, og nytter deres erfaring og ressurser.

ReferanserRediger

  1. ^ «NATO Review». jwc.nato.int. Arkivert fra originalen 20. februar 2008. Besøkt 12. desember 2019. 
  2. ^ «JWC - Biography of JWC Commander». www.jwc.nato.int. Arkivert fra originalen 8. august 2019. Besøkt 8. august 2019. 

Eksterne lenkerRediger