En doktrine (fra latin) er en læresetning eller lære:

  • I utenrikspolitikk er doktrine en samling aksiomer som er et fundament for en stats utenrikspolitikk. Doktrine viser her til en konsistent samling handlinger utført av nasjonen. Ofte har doktriner i denne sammenhengen blitt oppkalt etter opphavspersonen; eksempler er Monroe-doktrinen, Truman-doktrinen og Brezjnev-doktrinen.

Se også

rediger
og flere