Truman-doktrinen

fra 1947
President Truman i 1950

Trumandoktrinen var et politisk prinsipp som ble etablert av president Harry S. Truman i 1947 som et svar på stadig økt innflytelse fra Sovjetunionen, senere også Kina. Poenget var at amerikansk utenrikspolitikk skulle ha oppdemming mot kommunismen som et hovedprinsipp. Truman presenterte politikken i en tale til Representantenes hus 12. mars 1947. Den direkte foranledning var de politiske forholdene i Hellas og Tyrkia. Storbritannia hadde kort før sagt seg ute av stand til å gi de vaklende, reaksjonære regimer i disse to land fortsatt militær og økonomisk hjelp.

SitatJeg tror det må være De forente staters politikk å støtte frie folk som gjør motstand mot væpnede mindretalls forsøk på å ta makten, eller mot press utenfraSitat
– Harry S. Truman

[trenger referanse]