For taktikk i sport se taktikk (sport)

Taktikk kommer fra gresk τακτική (taktike) og er opprinnelig militært vokabular i betydningen «å organisere og lede tropper». Militær taktikk er en egen lære og fagområde. I senere tid nyttes begrepet for å legge en plan for hvordan nå et bestemt mål. En taktiker er en person som utøver taktikk ved å benytte seg av sine fordeler og en eventuell motstanders svakheter for å best mulig nå sine mål.

Taktikk nyttes som begrep innen de områder som krever en planmessig fremgangsmåte for å nå et mål. I tillegg til det militære kan det være innen organisasjonsledelse og ulike spill og sport.

Taktikk settes ofte i sammenheng med strategi. Carl von Clausewitz (17801831) definerte begrepene i boken Vom Kriege (Om krig) slik: Strategi er «kunsten å utnytte et slag til å vinne en krig», og taktikk er «kunsten å utnytte troppene til å vinne et slag». Løst sagt kan det slåes fast at strategi er å gjøre de riktige tingene, mens taktikk er å gjøre tingene riktig. Slik vil strategi alltid være overordnet taktikk, siden et tiltak eller aktivitet som utføres på riktig måte, vil ikke gi måloppnåelse hvis det er feil tiltak eller aktivitet fra begynnelsen av.

Se også

rediger