Heimevernets skole- og kompetansesenter

Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) er lokalisert på Dombås, og er våpenskolen for Heimevernet. Skolen tilbyr sentrale militære kurs fortrinnsvis for Heimevernet, men også andre forsvarsgrener.

​​HVSKS utdanner omlag 1 ​200 befal per år gjennom en rekke ulike fagkurs, spesialistkurs, lederskapsutdanning og evalueringskurs. Skolen har våpenskolestatus i forsvaret, noe som innebærer et helhetlig ansvar for utvikling og utdanning for Heimevernet.[1]

I tillegg til utdanning og kursing deltar våpenskolen aktivt i rundt 40 pågående forsvarsprosjekter. De leder også flere av investeringsprosjektene på vegne av Forsvaret.​

KurseneRediger

Dette dreier seg om mange ulike fagfelt og har nå fokus på troppeførerkurs fra lag og opp til områdenivå (kompani). HVSKS utdanner og videreutdanner dyktige befal og offiserer med inngående kunnskap på sine fagområder. Andre fagfelt som fremheves er vår kompetanse innen vintertjeneste, Jegertjeneste, skarpskyting og trening i maktanvendelse.[2]

SkolenRediger

Garnisonen består av blant annet et hovedbygg med en rekke undervisningssaler, kontorer, kjøkken, spisesal og en messe i tillegg til en elevforelegning og en rekke boliger. Våpenskolen har 52 ansatte, inkludert 10 befal knyttet til befalsutdanningen ved Garnisonen i Porsanger.

HVSKS har et eget moderne skytefelt med åtte ulike baner kort avstand fra leiren. I tillegg disponerer skolen et øvingsområde på 83000 dekar.

Den eldste delen av etablissementet ligger ved porten og består av tre godt bevarte tømmerhus oppført av okkupasjonsmakten. Byggene er modernisert innvendig, men har bortsett fra nye vinduer godt bevarte eksteriører. Laftehyttene som ble tegnet av Organisation Todt forekom i flere varianter og vant som type relativt stor utbredelse i de tyske etablissementene.

HistorieRediger

Dombås var og er et trafikknutepunkt mellom Trøndelag, Nordvestlandet og Østlandet – både vei og jernbane møtes her, og ble vurdert som strategisk viktig av okkupasjonsmakten. Dombås ble raskt et betydelig administrasjon- og kommunikasjonssenter. Stedet var store deler av okkupasjonstiden hovedkvarter for 295. Infanteridivisjon, og tre–fire regimenter med en samlet mannskapsstyrke på mellom 5000 og 10000 mann var stasjonert i området. I tillegg hadde Organisation Todt og det tyske sikkerhetspolitiet (SIPO) en større avdeling der. Dombås ble også mye brukt som rekreasjonssted for soldater fra fronten. Heimevernet overtok stedet i 1948 blant annet på grunn av de mulighetene etterlatte bygninger og terrenget ga for skolevirksomhet.[3]

De første kursene på Dombås startet allerede i 1947 og skolen ble formelt åpnet av daværende forsvarsminister Jens Christian Hauge 27. juni 1948. Siden oppstarten er det produsert 76 000 befal ved kompetansesenteret, hvorav 3 600 utenlandske offiserer.

1. august 2009 ble Heimevernets befalsutdanning flyttet fra Værnes til Garnisonen i Porsanger og herved overtok HVSKS ansvaret for avdelingen.[2]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger