Nikebataljonen

Utstilling av NIKE-batteriet ved Trøgstad fort i Østfold
Radome ved NIKE-batteriet på Trøgstad fort

Nikebataljonen var et missilbasert luftvernsystem i bruk i Norge i tiden 19601991 for å beskytte hovedstadsområdet. Systemet ble utviklet i USA med bakgrunn i den våpenteknologiske utviklingen fra annen verdenskrig. Norge benyttet luftvernmissiler av type Nike Ajax frem til 1969 og Nike Hercules (to-trinnsraketter) fra 1969 til bataljonenes avvikling. Ved en krigssituasjon var rakettsystemet basert på bruk av atomstridshoder og fra norsk side var det klarlagt for det.

VåpenhjelpenRediger

Norge ble tilbudt luftvernsystemet gjennom våpenhjelpen fra USA, og takket i 1957 ja. Opplæringen av mannskaper til å bruke det fant sted i USA. Med bakgrunn i Norges politikk knyttet til atomvåpen, ble norsk personell tatt ut. Den norske Nikebataljonen ble aldri oppsatt med atomvåpen. Ved alle Nikebataljonens Batteri (artilleri)er ble det bygget godkjente atomvåpenlagre.[1] Ved trussel om krig var rakettsystemet i Norge klarlagt og basert på bruk av atomvåpen.[2]

OrganiseringRediger

Systemet ble i Norge organisert under Luftforsvaret og organisert i bataljonsform med følgende batterier: Asker batteri, Nes batteri (Akershus), Trøgstad batteri og Våler batteri (Østfold), samt stab på Linderud leir i Oslo og teknisk avdeling på Skar leir i Maridalen (senere flyttet til Kjeller).

 
Kart over Nikebataljonen

OppdelingRediger

Hvert batteri var delt inn i tre fysisk adskilte områder beliggende 1-3 kilometer fra hverandre. Disse områdene ble benevnt:

  • A-område; administrasjon, forpleining, forsyning og forlegning,
  • B-område med radarer samt
  • C-område med raketter og oppskytningsseksjon.

Geografisk plassering av områdeneRediger

  • A-områder: Asker: Rustan leir – Nes: Onsrud leir – Trøgstad: Myrås/Havnås – Våler: Kaspertomta
  • B-områder: Asker: Hagahogget – Nes: Bøleråsen (Hvamskollen) – Trøgstad: Trøgstad fort – Våler: Gylderåsen
  • C-områder: Asker: Ved gården Rustan – Nes: Grenimosan – Trøgstad: Havnås – Våler: Sør for Gylderåsen.

I tillegg ble radarinformasjon fra Luftforsvarets stasjon Måkerø benyttet til å oppdage de innkommende flyene.

RaketterRediger

Norge benyttet raketter av type Nike Ajax frem til 1969 og Nike Hercules (to-trinnsraketter) fra 1969 til bataljonenes avvikling.

 
MIM-3 Nike Ajax illustrasjon på oppskyting

DekningsområdeRediger

Geografisk kunne systemet beskytte et område fra Rjukan til Uddevalla (vest-øst) og fra Skagerrak til nord for Lillehammer (sør-nord).

AvviklingRediger

Grunnet mangel på egnede øvelseområder ble skarpskyting foretatt på Sardinia og i New Mexico. Med bakgrunn i den våpenteknologiske utviklingen, viste systemet seg foreldet fra slutten av 1980-tallet og USA og Vest-Tyskland erstattet sine Nike-raketter med den mer moderne MIM-104 Patriot. Norge valgte å ikke kjøpe inn nye missiler og systemet ble avviklet fra slutten av tiåret. I 1991 ble Nikebataljonen formelt nedlagt. Restlageret, mer enn 40 raketter, ble gitt vederlagsfritt til rakettbasen på Andøya.

I ettertid har enkelte av bataljonens områder blitt benyttet til øvingsområder for Heimevernet, men er nå avhendet.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger

For mer utførlig lesning om systemet: