Luftvernbataljonen

(LVbn Ørland)

Luftvernbataljonen er en bataljon i Luftforsvaret hvis oppgave er å beskytte militære og sivile installasjoner, avdelinger, befolkningssentre og annen infrastruktur mot angrep fra lufta.[1]

Avdelingen er oppsatt med rakettluftvernet NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) som er det eneste bakkebaserte luftvernsystemet i Forsvaret.

De holder til ved Ørland flystasjon.

HistorieRediger

Luftvernbataljon Ørland (LVbn Ørland) ble opprettet i 1954Ørland flystasjon i Ørland kommune i Trøndelag. Gjennom historien har LVAbn benyttet kanonluftvern av typen L-60 og L-70, radarsikter av typen RSS-40 og FCS-2000 og missilsystemer av typen NOAH (Norwegian Adapted HAWK) ogNASAMS [2], lenge oppsatt i kombinasjon kalt NORSOL. Bataljonen hadde i 2012 ca 65 befal og vervede, og 75 vernepliktige soldater.[3]

Bataljonen ble sommeren 2014 slått sammen med Luftvernartilleribataljon Bodø og samlet på Ørland hovedflystasjon.

OrganisasjonRediger

Luftvern er kommandomessig underlagt nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) på Forsvarets operative hovedkvarter, og får oppdragene sine derfra.[4]

Bataljonen er organisert med følgende fagområder[5]:

  • Ildlednin​g​​

lldledning er de som styrer luftvernoperasjonene. Moderne og avanserte sensorer som radar- og IR-systemer brukes til å holde kontroll med hva som skjer i luftrommet, mens kommando- og kontrollsystemer brukes til å styre sensorer og våpen.

  • Utskytning​

Utskytning er selve våpendelen av NASAMS. Utskytningslagene opererer utskytningsrampen med missiler, og er av samme typen som brukes på norske F-16 kampfly (AMRAAM).

NASA​MS er et nettverksbasert våpensystem. Dette innebærer at alle komponentene settes sammen i et nettverk for å dele informasjon med hverandre. Dette gjøres gjennom kommunikasjonssystemer. I tillegg til at NASAMS i seg selv nettes sammen, brukes taktiske datalinker for å integrere NASAMS mot resten av Forsvaret, for eksempel gjennom Link 16.

Som annen militær aktivitet er også luftvern avhengig av at forsyninger, transport og ledelse blir ivaretatt. Det finnes en rekke funksjoner som bidrar til dette, blant annet forsyningspersonell, vognførere og kommandoplassbetjening.​

ReferanserRediger