Åpne hovedmenyen

Økologi

(Omdirigert fra Økologisk)
Ecologia.jpg

Økologi er læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet. Faget er dermed en del av biologien, men har også mange berøringspunkter med andre vitenskaper, som geologi, geografi, kjemi og også samfunnsvitenskapene.

Utenfor biologien har «økologi» fått en tilleggsbetydning, som bare delvis har med vitenskapen økologi å gjøre: Spesielt adjektivet «økologisk» brukes ofte som omskrivning før «miljøvennlig» eller «bærekraftig».

Ordet økologiRediger

Ordet økologi stammer fra to greske ord; Oikos [οίκος] som betyr hushold og Logos [λόγος] som betyr læren om.

Økologiens miljøbegrepRediger

Når økologi defineres som læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet, må man være klar over hva økologien legger i begrepet «miljø». Miljø betegner i økologiens sammenheng en rekke vidt forskjellige faktorer:

Helheten av en organismes relasjoner eller interaksjoner med miljøet betegnes som organismens nisje.

NæringskjederRediger

En næringskjede er en rekke med biotiske (levende) og abiotiske (ikke levende) faktorer.

Først i rekken er produsentene. produsentene er abiotiske, og har fotosyntese for å skape energi.

Så kommer konsumentene: Førstekonsument som lever av produsenter, andre konsument som lever av første konsument o.s.v.

I slutten av næringskjedene er det nedbryterene som ikke blir spist.

Energi en blir brukt opp underveis. 90% av energien blir brukt opp per faktor.

Så da må en rev spise 10 harer for å få i seg like mye energi som en hare får tak i fordi haren spiser gress som har 100% energi fordi den er første faktor.

FotosynteseRediger

Fotosyntese er når carbondioksid (co2) sollys og vann går inn i en plante og blir til druesukker og oksygen (o2).

Fotosyntese er viktig for næringskjeder og for at mennesker kan puste.

Økologiske interaksjonerRediger

Interaksjoner står sentralt i økologien. Det som menes med interaksjon er at individer på en eller annen måte påvirker andre individer – enten av andre arter eller artsfrender. En nyttig inndeling av former for interaksjon tar utgangspunkt i om interaksjonen er fordelaktig (+), negativ () eller nøytral (0) for de involverte partene. Den følgende listen gir en oversikt med fagord og lenker:

Økologiens fagområderRediger

En grov inndeling av økologien gir de følgende delgrenene:

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger