Et samfunn (også biocønose) betegner i økologien helheten av artene som forekommer på et bestemt sted. Vitenskapen som undersøker økologiske samfunn og interaksjonene mellom deres arter, er en delgren av økologien kalt samfunnsøkologi. Samfunnsøkologiens oppgave er å forske på årsakene til, opprettholdelsen av og konsekvensene av det biologiske mangfoldet i ulike samfunn.

Et samfunn er den biotiske («levende») delen av et økosystem; dvs. et økosystem består av et eller flere samfunn og dets/deres abiotiske miljø (kalt biotop eller habitat). Det dominerende samfunnet på en større del av jordoverflaten kalles biom.

Avgrensninger av samfunn rediger

Samfunn kan avgrenses på flere ulike måter. Er samfunnet tett knyttet til et bestemt habitat eller en bestemt naturtype, kan det avgrenses fysisk langs habitatets grenser. Slike grenser kan være nokså skarpe (f.eks. bredden som skillet mellom samfunnet i og ved siden av en innsjø) eller flytende (f.eks. overgangen mellom en montan og en subalpin skog). En annen måte er taksonomisk avgrensning etter samfunnets dominerende art, f.eks. mellom en eike- og en bøkeskog. Til slutt kan samfunn avgrenses empirisk, enten gjennom statistiske analyser av forekomsten av ulike arter eller ved å dokumentere interaksjoner mellom samfunnets arter. Ifølge noen definisjoner på samfunn bør begrepet sågar begrenses til de artene som faktisk interagerer med hverande.

Egenskaper av samfunn rediger

Sammensetningen av et samfunn er det som utgjør det biologiske mangfoldet. Det kan måles helt enkelt som artsrikdom (antall arter i samfunnet) eller uttrykkes gjennom ulike mål på biodiversitet (summen av arter vektet for deres relative hyppighet).

Interaksjoner i et samfunn rediger

Artene i et samfunn kan inngå en rekke ulike interaksjoner. De viktigste er interspesifikk konkurranse (–/–), predasjon (+/–), parasittisme (+/–), mutualisme (+/+), kommensalime (+/0) og amensalisme (0/–). (Parentesene angir om interaksjonene er positive, negative eller nøytrale for de to involverte artene.)

Se også rediger

Litteratur rediger

  • Morin, P.J., red. (2011). Community Ecology (2 utg.). Chichester: Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-2411-9.