Detritus (fra latin detritus, perfektum partisipp av deterere, «slite (ut)»)[1] er ikke-levende organisk materiale i partikkelform som består av mudderavleiringer (løsmateriale som oppstår ved forvitring av faste bergarter) med råtnende plante- og dyrerester.[2] Strølaget som dekker bakken i mange terrestriske økosystemer kan kalles detritus, men begrepet brukes likevel mest i forbindelse med akvatiske økosystemer. I hav, innsjøer og elver synker detritus sakte mot bunnen og er en viktig næringskilde for plankton og bunnlevende organismer, som for eksempel filteretende muslinger.

Nedfallsløv blir etterhvert til detritus.

Referanser

rediger
  1. ^ «detritus», NAOB
  2. ^ «detritus», Oxford Learner's Dictionaries

Eksterne lenker

rediger