En standfugl er en fugl som har tilhold i det tilnærmet samme området året rundt, uavhengig av hekketid og årstid. Mange standfugler gjør allikevel korte trekk, gjerne relatert til tilgangen på mat, redebygging, regntid og flom eller lignende. Det motsatte av en standfugl er en trekkfugl; fugler som hekker på høye breddegrader (altså nærmere polene) og overvintrer på lave (altså nærmere ekvator).

Norsk standfugl om vinteren, kjøttmeis.

Eksempler på norske standfugler er blåmeis, kjøttmeis, flaggspett, kattugle, skjære og stokkand.

Dagflyttere rediger

Noen standfugler, som kråke og kaie, er dagflyttere (også kalt dagtrekkere), som drar på korte dagtrekk, ofte relatert til tilgangen på mat. Dette er typisk sosiale fugler som overnatter i samlet flokk.

Sesongflyttere rediger

Mange standfugler er sesongflyttere (også kalt sesongtrekkere) som gjør korte sesongmessige forflytninger, som regel relatert til tilgangen på mat, flomutsatt redebygging, regntid og lignende. Et eksempel er krontraner (Balearica).