Koevolusjon

samtidig evolusjon av to eller flere arter

Koevolusjon er gjensidig evolusjonær påvirkning mellom to eller flere ulike arter. Hver part i et slikt tilfelle utøver selektivt press på de andre partene, og blir derfor en drivkraft for tilpassinger og utvikling.

Veps som pollinerer en plante. Planten er avhengig av pollinatorer for å kunne formere seg, og mange pollinatorer er avhengige av nektaren de ofte får i blomsten.

Selve uttrykket «koevolusjon» ble første gang brukt i 1964 da Paul Erlich og Peter Raven publiserte en banebrytende artikkel om gjensidig påvirkning i utvikling av insekt og planter. Eksempler på plante/insekt-koevolusjon er blant annet mutualismen mellom oksehornakasietreet og maurslekten Pseudomyrmex – mauren bor på planten og forsvarer den aggressivt mot alle dyr som måtte finne det for godt å prøve å spise den. Som lønn for dette forsyner akasien de med næring i form av nektar og gule klumper med fett og protein.

Kilder

rediger
  • Dawkins, Richard: The Blind Watchmaker
  • Giske, Jarl & Jacobsen, Per: Evolusjon og økologi – en innføring