En stim er en gruppe på tre eller flere fisker som svømmer sammen og tilpasser fart og retning til hverandre. Omtrent halvparten av alle fiskearter danner stimer på et eller annet tidspunkt i livet. Formålene med å svømme i stim er beskyttelse mot predatorer, bedre tilgang på næring, forplantning og hydrodynamiske fordeler.

Stim med Lutjanus kasmira

Litteratur rediger

  • G.S. Helfman, B.B. Collette, D.E. Facey og B.W. Bowen (2009). The Diversity of Fishes: Biology, Evolution, and Ecology (2 utg.). Wiley-Blackwell. s. 488–492. ISBN 978-1-4051-2494-2.