Nedbrytere, også kalt dekomponenter og saprotrofer, er heterotrofe organismer som kan omdanne organiske forbindelser til uorganiske forbindelser. Dette er typisk bakterier, sopp og andre mikroorganismer. Nedbrytere er i stand til å bryte ned organiske forbindelser som andre trofiske nivå enten ikke vil konsumere eller ikke greier å fordøye (bryte ned). Nedbrytere spiller en viktig rolle i det sirkulære karbonkretsløpet på grunn av deres evne til å omdanne tungt nedbrytbare organiske forbindelser til uorganiske forbindelser som kan tas opp igjen av produsenter.

Nedbrytere er typisk bakterier og sopp

Når planter og dyr dør, eller frigjør organisk materiale (f.eks. blader, hud, hår), omdannes de frigjorte organiske forbindelsene til jord vi av forråtnelse. Når et stort dyr dør blir det kanskje spist av åtseletere, mens restene blir fortært av mikroorganismer, bakterier og sopp. Nedbrytere kalles også saprofytter, fordi de lever på organisk materiale. Nedbrytere kan være ulike bakterier, sopp, meitemark, insektlarver og ulike åtselspisere. Uten nedbrytere ville døde planter og dyr hopet seg opp og mineralene ville ikke blitt resirkulert, siden det er nedbryterne som sørger for nedbrytningsprosesser, som i kjemisk forstand ikke er noe annet en celleånding.[1] Det døde organiske stoffet brytes ned til ulike uorganiske stoffer, som NH, HS, CH (gasser) og mineraler som frigjøres i form av ioner (som Ca, K, Na osv). Dette kan dermed produsentene dra nytte av og bruke opp nytt organisk stoff.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Bjerktvedt og Pedersen, 2000:93