Termisk energi er i termodynamikken et uttrykk for energien til et materiale som skyldes den kinetiske energien som det har på grunn av uordnede bevegelser til atomer og molekyler. Det er en del av materialets indre energi som spiller en viktig rolle i termodynamikken. Termisk energi måles, som enhver energistørrelse, i SI-enheten joule (J).

I dagligtalen omtales ofte varme som termisk energi. Dette er strengt tatt ikke riktig, men er uttrykt mer presist ved termodynamikkens første hovedsetning som forbinder mengden av varme som et system mottar, med forandringen i dets indre energi og det arbeid som systemet måtte samtidig utføre.

Se også

rediger