Eksergi

andel av termisk energi som kan transformeres til mekanisk arbeid

Eksergi er den delen av en termisk energimengde som teoretisk kan konverteres til arbeid (mekanisk energi). Eksergien uttrykkes ved
, hvor er energimengden, er energimengdens absoluttemperatur og er absolutt omgivelsestemperatur.
Resten av energimengden kalles anergi.