Åpne hovedmenyen

Eksergi

andel av termisk energi som kan transformeres til mekanisk arbeid

Eksergi er den delen av en termisk energimengde som teoretisk kan konverteres til arbeid (mekanisk energi). Eksergien uttrykkes ved
, hvor er energimengden, er energimengdens absoluttemperatur og er absolutt omgivelsestemperatur.
Resten av energimengden kalles anergi.