Næringsvev

nettverk av næringskjeder

Næringsvev eller næringsnett er innen biologi et økosystem som består av et nettverk av næringskjeder.[1][2] Et næringsnett beskriver sammenhengen mellom ulike organismer i økosystemet og er dermed et skjema over hvilke dyr og andre organismer som er avhengige av hverandre.[3]

Et næringsnett i praksis

Nivåene (leddene) i næringsnettet kalles trofiske nivåer og består av produsenter (i hovedsak alger og planter), konsumenter (alt fra mygg og sau til elefanter og isbjørn) og nedbrytere (bakterier, sopp og andre mikroorganismer). Konsumentene deles videre inn i primærkonsumenter (herbivore og omnivore organismer som eter produsentene), sekundærkonsumenter (karnivore og omnivore organismer som eter primærkonsumentene) og tertiærkonsumenter (karnivore organismer som eter sekundærkonsumentene). Øverst i næringsnettet finnes toppkonsumentene (topprovdyrene, toppredatorene). De fleste toppkomsumenter er store, kjøttetende dyr – f.eks. tiger, ulv (der tigeren mangler, som i Norge), spekkhogger, isbjørn, fiskeørn, saltvannskrokodille og stor gjedde. Det er vanlig å regne at en konsument bare kan utnytte ca. 10 % av energiinnholdet i maten den fortærer. Resten går med til respirasjon og til konsumentens egen vekst og utvikling av egg eller unger. I en næringskjede med fem ledd (= fem trofiske nivåer) kan toppkonsumentene energimessig således utgjøre omkring 0,01 prosent av næringspyramiden. Men næringskjedene er ofte kortere – bare tre ledd hvis toppkonsumentene lever av planteetere. De fleste steder lever tigeren hovedsakelig av hovdyr. På den måten kan økosystemet fø på flere tigre enn hvis de utelukkende hadde levd av mindre rovdyr.

Referanser rediger

  1. ^ «Næringsnett – Store norske leksikon». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 7. september 2017. 
  2. ^ «Innledning – næringskjeder, næringsnett og kretsløp». ndla.no. Arkivert fra originalen 7. september 2017. Besøkt 7. september 2017. 
  3. ^ Lektor Stine (11. august 2014). «Økologi næringskjeder». Besøkt 7. september 2017. 

Eksterne lenker rediger