Nisje innen økologi er et uttrykk for hvilken rolle en art spiller i et økosystem, det vil si hvordan den lever, hvilke krav den stiller til forholdene på levestedet, og hvilke ressurser den bruker. For eksempel vil det at rødreven lever av hare og smågnagere, men selv blir mat for gaupe og kongeørn, fortelle at reven er en andreforbruker og at den ikke står øverst på næringskjeden i et økosystem.

Hvis to arter har samme nisje i et økosystem, vil det oppstå sterk konkurranse mellom dem. Konkurransen krever mye energi, og kan få ett av to utfall:

  • En av artene vil konkurrere ut den andre
  • Nisjene kan skille seg fra hverandre

Hvis en art mister sin nisje og ikke greier å tilpasse seg en ny, vil arten dø ut.

Konkurranse kan føre til at artene bare kan utnytte en del av de tilgjengelige ressursene. Det skilles derfor mellom fundamental- og realisert nisje. Den fundamentale nisjen er levemåten en arten kan utnytte dersom den får være i fred og ikke må konkurrere med andre om næring, lys og andre nødvendige ressurser. Den realiserte nisjen er delen av den fundamentale nisjen som arten i praksis utnytter når den må konkurrere med andre arter om de samme ressursene. Den realiserte nisjen er dermed mindre enn den fundamentale nisjen.[1]

Referanser rediger

  1. ^ Grundt, Hanne Hegre (17. juni 2019). «Konkurranse og nisjefordeling». Nasjonal digital læringsarena. Besøkt 5. juni 2020. 

Litteratur rediger