En dikotomi er noe som er delt i to. Vanligvis står de to delene i motsetning til hverandre. De to delene må ikke være like store. Sann-falsk og svart-hvit er dikotomier. Det karakteristiske ved dikotomier er at et tredje alternativ utelukkes. Når ting deles i svart eller hvitt blir det ikke plass til gråtoner. I norsk dagligtale bruker vi ordparet enten-eller om dikotomier. Noe er enten det ene eller det andre og ikke en mellomting. I Norge kan vi også bruke uttrykket svart-hvitt tenkning om uheldig bruk av dikotomier. Dikotomi er et uttrykk som brukes i filosofien, men er vanlig også i andre vitenskaper når det er behov for å beskrive at noe deles i to.[1][2]

A eller B, eksempel på dikotomi

I botanikken brukes en dikotomi om en tvegrening eller gaffelgreining som består av to like store eller viktige grener . For eksempel har Psilotum-planter dikotome forgreninger, mens mange andre planter har forgreninger der én av grenene er større, eller forgreninger som består av flere enn to grener.

Dikotomi kommer fra gresk διχοτομία [dichotomia] = «todeling».

Referanser

rediger