Flokk, i noen sammenhenger kan kalt bøling, hop, klynge, rei, skare, stim eller sverm, er i biologien en samling med individer.

En flokk gnuer
En flokk duer

Ulike flokkuttrykk brukes gjerne i forskjellige sammenhenger. Man kan for eksempel snakke om en flokk med mennesker eller dyr, en bøling med bufe, en skare med maur, en hop av stjerner, en sverm av himmellegemer, insekter eller fugler, en klynge med blomster eller planter, eller en stim av fisk.

I norsk dagligtale bruker man også flokkuttrykkene på mange andre måter, som når man ønsker å beskrive en større samling individer og ting i ulike sammenhenger. Dette kan komme til uttrykk i sammensatte ord som hopetall, hærskare, næringsklynge og pengestim.

FlokkhierarkiRediger

I mange typer flokker finnes det et strengt sosialt system, der dyra må innordne seg i en eller annen form for hierarkisk rekkefølge – også kalt en rangstige. Slike flokker ledes ofte av en av en såkalt alfahann. Det finnes imidlertid en rekke eksempler på at også hunndyr leder flokken, for eksempel blant elefanter og hyener. Også biene ledes av en lederhunne, kalt bidronning.

Se ogsåRediger