Symbiose er sameksistens eller samliv. Fra gresk syn som betyr sammen med og bios som betyr liv. Det finnes forskjellige typer symbioser som nevnt under.

Frankia-strålesoppene lever i symbiose med vertsplanten.

Eksempler er maur som «melker» bladlus for honningdugg; mauren beskytter bladlusene og får honningdugg som belønning.

Mange dyr og planter lever i symbiose med hverandre. Dette samlivet kan deles i tre måter å leve sammen på:

  • Mutualisme – hvor samlivet gir begge artene fordeler (+/+).
  • Parasittisme – hvor samlivet er skadelig for den ene av organismene (+/-).
  • Kommensalisme – hvor samlivet gir ene organismen fordeler, mens den andre ikke merker det eller bryr seg (+/0).

Se også rediger