Nasjonal Samling

norsk politisk parti
(Omdirigert fra Nasjonal samling)
Nasjonal Samling
Nasjonal Samling
Emblem (solkorset)[1]
LederVidkun Quisling  (1933–1945)
Grunnlagt17. mai 1933
Nedlagtmai 1945
HovedkvarterOslo
Ungdomsorg.NS Ungdomsfylking
Antall medlemmer44 000 (1943)
IdeologiNasjonalisme, nasjonalsosialisme, fascisme, antikommunisme, korporativisme

Nasjonal Samling (NS) var et norsk politisk parti som ble dannet 13. mai 1933 av lederen Vidkun Quisling (1887–1945). Partiets offisielle stiftelsesdato var 17. mai 1933. Generalsekretær var fra 1934 Rolf Jørgen Fuglesang. Ved stortingsvalgene i 1933 og 1936 fikk NS rundt 2% av stemmene, men ingen mandat på Stortinget.

Ideologien var etter 1934 orientert mot nasjonalsosialisme og fascisme. Partiets militære organisasjon ble kalt Hirden.

Under den tyske okkupasjonen av Norge under den andre verdenskrig ble partiet fra 25. september 1940 det eneste som okkupantmakten tillot. Quisling ble 1. februar 1942 utnevnt til ministerpresident i en ren NS-regjering som styrte på tyskernes nåde. Partiet nådde sitt høyeste medlemstall, 44 000, i 1943.[trenger referanse]

Landssvikanordningen av 15. desember 1944 gjorde partimedlemskapet ulovlig med tilbakevirkende kraft. Anordningen ble iverksatt ved freden 8. mai 1945.[2] . Tilbakevirkningen var i strid med grunnlovens § 97, men i tråd med det sinne som gjorde seg gjeldende rett etter krigsslutt.

IdeologiRediger

 
Vidkun Quisling (1887–1945) var Nasjonal Samlings leder fra han stiftet partiet 1933 til nederlaget i andre verdenskrig 1945. Partiet var nasjonalistisk, anti-demokratisk og sterkt påvirket av den tyske nasjonalsosialismen. Quisling ble henrettet i landssvikoppgjøret etter krigen.
 
Selv om Nasjonal Samling aldri ble noen suksess blant velgerne, fikk Quisling stor oppmerksomhet i den borgerlige pressen på 1930-tallet. Quisling fikk for eksempel en halv forside i Tidens Tegn 16. mai 1933 til å omtale dannelsen av partiet.

Nasjonal Samling ble offisielt opprettet 17. mai 1933. Nasjonal Samlings ideologi var i hovedsak nasjonalistisk, med sterke fascistiske overtoner. Flere av lederne i partiet, slik som Frederik Prytz og Johan Bernhard Hjort hadde tidligere vært aktive i Høyre, mens Quisling selv hadde vært statsråd for Bondepartiet. Ellers samlet partiet medlemmer fra hele det politiske spekteret. I starten stilte de også lister sammen med både Bondepartiet og Høyre. Partiet fremstilte seg som et alternativ til andre borgerlige partier. NS fikk under valgene i mellomkrigstiden ganske dårlig oppslutning; støtten økte først under 2. verdenskrig.[3]

I mellomkrigstiden skyldtes de fleste innmeldingene frykt for kommunisme og misnøye med den økonomiske krisen i 1930-årene. Etter angrepet på Norge 9. april 1940 meldte mange seg inn fordi de trodde tyskerne ville vinne krigen, eller fordi de trodde at NS kunne øke nordmennenes innflytelse på det politiske styret under den tyske okkupasjonen. Mange meldte seg også inn fordi familie eller venner allerede var medlemmer.[4]

Det er usikkert i hvilken grad man kan omtale Nasjonal Samling som et fascistisk eller nasjonalsosialistisk parti før krigen. Vanligvis omtalte medlemmene partiet som nasjonalistisk, eller nasjonal sosialistisk (til forskjell fra nasjonalsosialistisk). Under krigen ble det langt vanligere å bekjenne seg til nasjonalsosialisme etter tysk mønster.

Nasjonal Samling anså fra stiftelsen Sovjetunionen og kommunismen (ofte omtalt som «bolsjevikene») som sin største motstander. Som andre fascistiske partier var NS sosialt konservative, svært nasjonalistiske, og kun «sosialistisk» i den form at man foraktet storkapitalismen (som man mente ødela bondesamfunnene i Norge) og ønsket fellesløsningen og en sterk stat organisert gjennom fører-prinsippet, hvor makten gikk ovenfra og ned. Som sosialt konservative hadde man helt andre mål og idealer enn sosialister, og som fascister ellers så man med svært kritiske øyne på representativt demokrati. I stedet foretrakk man en korporativ statsdannelse, inspirert av Mussolinis fortid som nasjonalsyndikalist, hvor mye av fascismens ideologiske røtter ligger. Som et sidespor kan man også ta med Quislings flørt med kommunismen, etter sin hjemkomst fra Sovjetunionen. Vinteren 1925 oppsøkte Quisling ledelsen i Arbeiderpartiet og NKP for å tilby seg å bygge opp væpnede avdelinger innen arbeiderbevegelsen.[5] Det er usikkert i hvilken grad forslaget var et utslag av politisk overbevisning, og Quisling selv var senere vag på feltet, men forsøkte å avvise at han hadde vært tilhenger av noen form for marxistisk revolusjon i Norge. Det er likevel tydelig å se at Quisling var inspirert av bolsjevikene på det rent organisatoriske.

Et annet vanskelig spørsmål er antisemittisme. Frem til 1936 var ikke partiet uttalt antisemittisk, men etter splittelse og strid i partiet – hvor den «kristne fløyen» i stor grad forsvant ut – omfavnet partiet kulturell og etnisk antisemittisme. Under okkupasjonen var det ikke noe stridsspørsmål internt i partiet, og i partiets hovedavis Fritt Folk kunne jødefiendtlig stoff leses. Nasjonal Samlings antijødiske virksomhet kulminerte i utsendelsen av de norske jødene i 1942. De fleste av disse ble drept i tilintetgjørelsesleire.

OppslutningRediger

 
Quisling med partifeller på 1930-tallet. Solkorsbanneret er dekorert med slagordene «Orden og rettferd».
 
Medlemmer av Nasjonal samling på utflukt i 1935. Her ved Fevik.
 
Quisling og partitopper hilses med «heil og sæl!» under et besøk i Trondheim i november 1941.
 
Quisling på talerstolen under en «hirdoppmarsj» på Universitetsplassen i Oslo den 1. november 1941. De frammøtte er partimedlemmer og sympatisører, hirdfolk og representanter for de tyske okkupasjonsmyndighetene i Norge under krigen.
 
Qusiling besøker «Borgartinget», et stort propagandastevne i Sarpsborg, i juni 1942.
 
NS' «fører» Quisling taler ved de gamle gravhaugene i Borreparken utenfor Horten, under ett av partiets årlige pinsestevner flere steder i landet, trolig i 1943. NS' anknytning til heroisk, førkristen norgeshistorie skal ha støtt flere kristne og dempet utbredelsen på Vestlandet.[6]

Stemmetall ved valgRediger

KommunestyrerepresentanterRediger

1934Rediger

I byene fikk NS til sammen 41 representanter og 2,75 % oppslutning (10 543 stemmer). Høyest var oppslutningen i Vadsø (19,0 %), fulgt av Stavanger (12,1%), Gjøvik (10,9 %), Haugesund og Porsgrunn (begge 7,4%) og i Arendal (7,1%).

NS stilte liste i 16 av 65 byer og kjøpsteder. Av disse fikk partiet ingen representasjon i Mandal og Trondheim. Listen i Oslo var Den nasjonale fellesliste, en sammenslutning av Nasjonal Samling, Frisinnede Folkeparti og Bondepartiet.

Landkommunene : 28 representanter og en oppslutning på 0,82 % (5 587 stemmer)

NS stilte med liste i landkommuner kun i disse 5 fylkene ved valget i 1934. Listen i Gran var en fellesliste for Nasjonal Samling og Bondepartiet. Listen i Bærum var Den nasjonale fellesliste, der også Frisinnede Folkeparti inngikk. NS hadde én ordfører, Arve Frøisland i Torpa i Oppland.

1937Rediger

I byene fikk NS til sammen 2 representanter (258 stemmer). Partiet stilte liste i 3 av 65 byer og kjøpsteder. De fikk ingen representasjon i Narvik.

 • Hamar 1
 • Gjøvik 1

Landkommunene : 5 representanter (1 164 stemmer)

NS hadde valgliste i alt i 15 landkommuner ved kommunevalget i 1937. Flest var det i Hedmark med 6, fulgt av Oppland med 5.

Kilde: Norges offisielle statistikk (NOS IX. 57 og IX. 133), Kommunevalgene og ordførervalgene 1934 og 1937 (i heftet for 1934 mangler spesifikasjon av landkommunene)

StortingsvalgRediger

1933Rediger

I landdistriktene deltok NS i valget med liste i alle østlandsfylkene, samt i Aust-Agder (de hadde valgliste i herredene tilsammen i åtte fylker). Partiet fikk 14 942 stemmer i herredene (et landsgjennomsnitt på 1,76 %). Oppslutningen om partiet var høyest i Telemark med 9,0 %, fulgt av Oppland (5,2 %).

Med noen unntak deltok partiet i valget i alle byer og kjøpsteder i landet i 1933. Størst oppslutning var det i Drøbak (12,7 %), Vadsø (12,2 %), Lillehammer (8,2 %), Levanger (8,0 %), Notodden (5,6 %), Haugesund (5,0 %), Porsgrunn og Arendal (begge 4,6 %), Narvik (4,4 %), Bergen (4,3 %), Trondheim (4,2 %), fulgt av Skien (3,7 %), Oslo (3,6 %), Stavanger og Halden (begge 3,5 %). NS oppnådde 12 908 stemmer i byene, dvs et landsgjennomsnitt på 3,21 prosent.

1936Rediger

Ved stortingsvalget i 1936 stilte Nasjonal Samling liste i landdistriktene i alle fylkene. Ved valget oppnådde partiet 14 151 stemmer i herredene (1,41%). Høyest andel av stemmene var det i Telemark (3,2%), fulgt av Hedmark (2,9%), Akershus og Oppland (begge 2,7%).

I Oppland noterte Torpa landets høyeste oppslutning, med 12,1%, fulgt av Nordre Land (9,0%) og Brandbu (5,9%). Trysil lå høyest i Hedmark med 8,5%, fulgt av Elverum (7,7%), Våler (7,4%) og Tynset (6,7%).

Herredet Langesund i Telemark lå nest høyest i landet med en oppslutning på 11,7%, mens Bø i Telemark hadde 8,7%.

I byene og kjøpstedene var det 12 426 godkjente stemmer, eller 2,74 %. Kongsvinger var høyest med 8,0% oppslutning. Deretter kom Gjøvik med 7,8% oppslutning, fulgt av Hamar som hadde 6,5% og Lillehammer med 4,5%. På de neste plassene finner vi Arendal (4,3%), Porsgrunn (4,2%), Oslo med 3,7%, Stavanger 3,5% og Haugesund 3,3%. Både Trondheim (2,2%) og Bergen (2,1%) lå under landsgjennomsnittet.

Byene og kjøpstedene utgjorde egne valgdistrikt.

kilde: Norges offisielle statistikk, IX. 26 og IX. 107, Stortingsvalget 1933 og 1936

Trekk ved oppslutning under krigenRediger

 
Quisling og Josef Terboven, «rikskommissær for de okkuperte norske områder», foran en avdeling hirdmenn, partiets politiske tropper og ivrigste kjerne.

En undersøkelse foretatt i 1996 viste at det var relativt flest NS-medlemmer i Finnmark, fulgt av Oslo og Hedmark, og færrest i Sogn og Fjordane. Kommunevis utmerker Valle i Aust-Agder seg ved at 18 prosent av de stemmeberettigede var NS-medlemmer, likeledes Dovre med 6,5 prosent. Tolga i Hedmark og Aurskog i Akershus var andre kommuner der NS sto svært sterkt. Rådgiver for undersøkelsen, historieprofessor Tore Pryser, forklarte tallene med at tysk aktivitet på stedet var avgjørende for antall NS-medlemmer. Han presiserte videre at Dovre og Dombås var nøkkelarbeidsplass med svære tyske forlegninger. «Enkeltpersoner og hva ledende personer i bygda mente, har hatt avgjørende betydning for antall NS-folk en rekke steder, som for eksempel kommunen Tolga», forklarte Pryser. Tallene stammer fra undersøkelsen «Norge under okkupasjonen», som ble utarbeidet av pensjonert studierektor Jan Eidi som hovedansvarlig, hjulpet av historieprofessor Tore Pryser og forsker Guri Hjeltnes.[7]

SærorganisasjonerRediger

 
Ung- og jentehird i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking (NSUF) defilerer med solkorsflagg for Quisling under «8. riksmøte», partiets landsmøte i Oslo i september 1942.[8]

Nasjonal Samling omfattet en rekke sær- eller underorganisasjoner.

Symboler, flagg og uniformeringRediger

Partiflagg og merkerRediger

 
Quisling og hirdsjef Oliver Møystad, i mørk hirduniform med skijegerlue, inspiserer Rikshirden i Grefsrudleiren, en SS-leir i Holmestrand, i 1943. Mannskapene er utstyrt med «tyskerhjelmer».

Som det tyske partiforbildet NSDAP, var også Nasjonal Samling opptatt av symboler, merker og uniformering, på lik linje med samtidige politiske massebevegelser som fascismen i Italia, falangismen i Spania og kommunismen i Sovjetunionen. Symboler var viktige propagandamidler for å vekke følelser og kommunisere effektivt. Merking og uniformering sørget også for flyt i organisasjonsapparatet og understreket den militaristiske og kollektivistiske ideologien som en motsetning til det sivile enkeltindividet: militære og sivile uniformer skal forsterke lagfølelse og samhold, formidle tydelige roller, oppgaver og maktposisjoner, og fremme displin og orden. De skal inngi respekt hos brukere og omgivelser, både i form av tillit, trygghet og beundring, men også underdanighet og frykt.

 Under Olav den Hellige ble vi et kristent rike. Vi vil fortsette hans samlingstanke så vi kan bli et enig folk. Derfor har vi også tatt opp hans merke, det gyldne kors på den røde bunn. Vi er et rike, men et splittet folk. Det trefargede norske flagg betyr for oss friheten, og Olavsflagget betyr fellesskapet. 
Gulbrand Lunde i en tale i Kirkenes 1935[9]

Partiets flagg var et nordisk korsflagg med gult kors på rød bunn,[10] med proporsjoner som det svenske nasjonalflagget. Innholdsmessig var det identisk med landskapsflagget for Skåne.

«Alminnelig NS-merke» var siden partidannelsen i 1933 et solkors i gull på rød bunn, som fargene i landets riksvåpen. Hjulkorset eller solhjulet ble lenge omtalt som olavskors og olavsmerke med direkte henvisning til Olav den hellige.[11][1] Den hedenske venstresiden i partiet understreket isteden solkorset som et eldgammelt, urnordisk symbol.[trenger referanse]

Solkorset ble også brukt som alternativt partiflagg, ofte omtalt som «Olavsflagget». Hver del av partiorganisasjonen hadde sin variant av solkorsflagget med flaggduk i egen farge. Hirdens solkors var i tillegg flankert av to stående sverd.[12]

NS-staten brukte også solkorset i en tyskinspirert versjon, med merket båret av en flyvende ørn med utspilte vinger. Den stiliserte ørnefiguren ble også omtalt som «ravn» og «falk». Fra 1942 ble gyllen ørn med solkors i gull og rødt, etter tysk inspirasjon, brukt som alternativt statssymbol på offisielle trykksaker utgitt av NS-styret, blant annet på tjenestefrimerker («offentlig sak»). «Solørnen» ble også brukt som emblem for Nasjonal Samlings Kamporganisasjon (K.O.) og Førergarden. En variant med eikekrans og fugl med bøyd rygg, i blant omtalt som «skarv», ble benyttet av det nazistiske Statspolitiet.

Ifølge NS' egne statutter ble følgende regnet som partiets emblemer: K.O.-merket, Alm. NS-merke, Hirdmerket, Jente-, kvinne-, og småhirdmerket, NSUF-merket, Førergardens merke og NSHs merke. Av utmerkelser regnes NS Hederstegn, Frontkjempermerket, Politiets hederstegn, RHs Idrettsmerke, NSUFs skyttermerke og RHs verneidrettsmerke. I Organisasjonsinstrukser for tillitsmenn i Partiet (1944) tillates følgende merker båret på partiuniformen: NS KO-merke, stort NS medlemsmerke, Førergardens merke, Hirdmerker, Hirdidrettsmerker, Germanske SS Norge merke, A.T.-merke og «utmerkelser vunnet i krig».

Uniformer[13]Rediger

Emblemer og flagg for Nasjonal Samling 1933–1945. Hovedsymbol var et solkors i rødt og gult. Flagget var et korsflagg i samme farger. Hirdens kjennmerke var solkors med sverd. Plansjer fra NS Årbok 1944.
Uniformer og distinksjoner for «politisk fører»[13] og Rikshirden.[12] Utformingen og den overdrevne bruken av visuelle symboler, faner og uniformer var tydelig inspirert av det militært organiserte nazi-partiet i Hitler-Tyskland. Plansjer fra NS Årbok 1944.
Uniformer og utmerkelser for Hirdens flykorps, Hirdmarinen, føreraspirant og Førergarden. Plansjer fra NS Årbok 1944.
Uniformer for Kvinnehirden, Unghirden, Guttehirden, Jentehirden, småhirden og Unghirdmarinen. Plansjer fra NS Årbok 1944.

Fra 1933 var det generelt forbud mot politiske uniformer i Norge,[14] men i 1940 ble uniformsforbudloven opphevet,[15] og NS gikk over til å bli et uniformert parti i en nasjonalsosialistisk og militær tradisjon, særlig etter at Terboven 25. september dette året erklærte NS som landets eneste lovlige parti.

PartiuniformenRediger

NS' partiuniform var grønn og med båtlue, og ble båret av tillitsmenn fra lagfører og oppover med distinksjoner etter rang. Statsrådenes mer elegante ministeruniform var en variant av partiuniformen.

Hirdens uniform[12]Rediger

Hirdens uniform var mørk gråblå, med sylinderformet skyggelue (kepi) og eventuelt ridestøvler. Quisling og andre i ledelsen brukte helst Hirdens uniform. Hertil hørte et armbind med St. Olavs-kors, også kalt solkors. For mannlige enheter var symbolet kombinert med to oppadvendte sverd på siden av sirkelkorset. De menige hirdmenn måtte bekoste sin egen uniform, mens det var et uniformstillegg for «pliktige» medlemmer.

Norges SSRediger

Medlemmer av Norges SS, fra 1942 Germanske-SS Norge, bar sort uniform med skyggelue. Norske Waffen-SS-soldater brukte den vanlige feltgrønne SS-uniformen, eventuelt med Den norske legions bånd på ermet. Denne organisasjonen var formelt sett ikke en del av Nasjonal Samling, og sto i enkelte spørsmål i opposisjon til partiet

FørergardenRediger

Førergarden bar de gamle, mørkblå gardeuniformene med dobbelte beiser i buksene til galla. Til tjenestebruk bar garden vanlige grønne uniformer. Begge uniformstypene hadde båtlue.

ArbeidstjenestenRediger

Arbeidstjenestens uniform var for menige grå arbeidsuniform med skilue, for befal grågrønn uniform med skyggelue og bandolær. Kvinnelige medlemmer av Arbeidstjenesten bar tilsvarende farger med skjørt og kort jakke.

NS-aviserRediger

Hovedorganet for NS var Nasjonal Samling, som ble utgitt i Oslo fra 1934. Bladet kom ut med bare seks numre før den skiftet navn til Fritt Folk i 1936. Fritt Folk ble dagsavis i 1940 og ble utgitt fram til fredsvåren 1945.

NS-avisene i Norge forøvrig var:

Under andre verdenskrig ble det innført strengere pressesensur, og aviser tilknyttet arbeiderbevegelse ble nektet utgitt. Mange andre aviser fikk ny ledelse som var regimevennlig. Dette gjaldt ikke minst Aftenposten, som også lenge før krigen hadde en politisk konservativ redaksjon som forsvarte Tysklands kamp mot kommunismen og kritiserte Adolf Hitlers fiender, deriblant fredsprisvinneren Carl von Ossietzky.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ a b Harald E. Lund: Solkorset : en kort betraktning bygget på historiske overleveringer og oldfunn, Rikspropagandaledelsen (Nasjonal Samling), 1943
 2. ^ Øystein Sørensen (9. april 2016). «Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig». Norgeshistorie.no. Besøkt 10. oktober 2017. 
 3. ^ Norgeshistorie.no, Trond Nordby: «Høyreradikalismen og de borgerlige partiene, 1918–1940». Hentet 30. des. 2016.
 4. ^ Norgeshistorie.no, Olav Njølstad, «NS-medlemmene: Hvem var de?». Hentet 30. des. 2016.
 5. ^ Dahl (1991), side 110-112
 6. ^ side 141
 7. ^ «70 000 kvinner hadde forhold til tyskere». Dagbladet. 12. januar 1996. Besøkt 23. desember 2008. 
 8. ^ Jamfør søkbare digitalkopier av Program for Nasjonal samlings 8. riksmøte i Oslo i Oslo 25-27 september 1942 og NS 8. riksmøte (1943)
 9. ^ Lunde, Gulbrand (1901-1942) (1941). Kampen for Norge. Oslo: Stenersen. s. 106. 
 10. ^ CRW Flags: Nasjonal Samling
 11. ^ Hva du bør vite om den nye tid (1942) side 65–69
 12. ^ a b c Håndbok for Rikshirden side 19–29
 13. ^ a b Organisasjonsinstrukser for tillitsmenn i partiet, NS Riksorganisasjonssjef, 1944, side 54–76
 14. ^ Lov av 6. juli 1933 nr. 14, og senere Lov av 13. mai 1937 nr 1: Lov om forbud mot å bære uniform m.v.
 15. ^ Sæther, Orvar (1904-1991) (1941). Hirdboken: hirdens historie og oppgaver. Oslo: I kommisjon hos Stenersen. s. 39. 

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger