Liste over norske politiske ungdomsorganisasjoner

(Omdirigert fra Ungdomsparti)

En politisk ungdomsorganisasjon er en ungdomsorganisasjon som knytter seg til et moderparti.

I Norge finnes følgende politiske ungdomsorganisasjoner:

* I vedtektene fra 2012 skriver Kystpartiet at ungdomsorganisasjonen heter "Kystpartiets Ungdomsorganisasjon", men partiet selv benevner organisasjonen som "Kystpartiets Ungdom", også i offisielle sammenhenger som blant annet på sosiale medier.