Ungdomsorganisasjon

En ungdomsorganisasjon er en organisasjon som blir drevet av og for ungdommer. Slike organisasjoner er ofte opptatt av politikk og miljø.[trenger referanse] De oppstod særlig under fremveksten av massebevegelsene på slutten av 1800-tallet. I Norge omfattet dette først og fremst religiøse organisasjoner, avholdsorganisasjoner, politiske organisasjoner, idrett, turn og fotball, målrørsla og folkedans, speiderbevegelsen, jeger- og fiskerlag samt skytterlag.[trenger referanse]

Ungdomsorganisasjoner kan ha tilknytninger til andre organisasjoner, for eksempel en såkalt moderorganisasjon, det vil si en organisasjon som jobber med det samme som ungdomsorganisasjonen, men har en voksen medlemsmasse.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en paraplyorganisasjon for demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

Kategorier rediger

Frivillige ungdomsorganisasjoner kan deles opp i ulike kategorier.

Partipolitisk uavhengige politiske ungdomsorganisasjoner rediger

Disse organisasjonene arbeider politisk, men er ikke formelt tilknyttet noen av de politiske partiene. Disse organisasjonene har som regel valgt å fokusere på enkelte saker eller politikkområder.

Partitilknyttede ungdomsorganisasjoner rediger

Alle partiene som sitter på Stortinget, i tillegg til flere andre parter, har egne ungdomspartier.

Humanitære organisasjoner rediger

Humanitære organisasjoner er organisasjoner som jobber med humanitært arbeid, det vil si arbeid som har som mål at mennesker som på en eller annen måte lider, eller har det vanskelig, skal få det bedre.

Livssynsorganisasjoner rediger

Livssynsorganisasjoner er organisasjoner som driver arbeid basert på et livssyn, det være seg religiøst eller ikke religiøst.

Interesseorganisasjoner rediger

En interesseorganisasjon har som hovedmål å fremme interessene til sine medlemmer, for at disse skal bli ivaretatt på best mulig måte.

Kulturorganisasjoner rediger

Kulturorganisasjoner er organisasjoner som jobber for med eller for kultur.

Friluftsorganisasjoner rediger

Friluftsorganisasjoner driver med friluftsliv og relaterte aktiviteter.

Fritidsorganisasjoner rediger

Fritidsorganisasjonene driver aktiviteter knyttet til fritidsaktiviteter.

Se også rediger