Paraplyorganisasjon

Paraplyorganisasjon er en organisasjon hvor flere andre organisasjoner med felles interesser eller som arbeider innenfor samme tema/interesseområde/samfunnssektor er medlemmer. Paraplyorganisasjonen arbeider på vegne av medlemsorganisasjonene, som oftest overfor myndighetene og polititisk sektor, mens medlemsorganisasjonene arbeider overfor publikum. Paraplyorganisasjonen forplikter som regel ikke medlemsorganisasjonene da de fatter sine vedtak på selvstendig grunnlag.