Liberalistisk Ungdom

Liberalistisk Ungdom
Liberalistisk Ungdom
ModerpartiLiberalistene
LederBenjamin Bringsås
Grunnlagt19. mai 2004
ForgjengerFredrik Laving
HovedkvarterOslo
Antall medlemmer791 (2019)
IdeologiMinarkisme, klassisk liberalisme, laissez-faire
Farger     Lilla
Nettstedhttps://www.liberalistene.org/organisasjon/liberalistisk-ungdom/

Liberalistisk Ungdom er et selvstendig ungdomsparti tilknyttet Liberalistene som forkortes LibUng. Ungdomsorganisasjonen ble opprettet i 2004 med Lasse K. Lien som leder. Nåværende president er Benjamin Bringsås fra Seljord i Telemark, og sekretær er Sebastian Damgaard. Liberalistisk Ungdom har per 2019 omlag 950 medlemmer fordelt over hele landet.

IdeologiRediger

Liberalistisk Ungdom har en prinsipiell forankring i de liberalistiske verdier, og er tilhenger av individets frihet, eiendomsrett og ytringsfrihet. Ungdomspartiet sier seg enig med moderpartiet på alle punkter og er vedtektsfestet underlagt Liberalistenes prinsipprogram[1] som grunnlag for sin egen politikk.

Ideologien til både ungdoms- og moderpartiet er klassisk liberalisme. Den bygger på ideer med røtter tilbake til antikkens greske filosof Aristoteles og til opplysningstidens liberale tenkere som John Locke, John Stuart Mill og Adam Smith. Liberalistisk Ungdom er en sammensetning av medlemmer med politiske innslag fra diverse ideologier som Objektivisme, Voluntaryisme, Anarkokapitalisme, og Minarkisme hvorav alle er enige om veien mot en konstitusjonell rettsstat som vektlegger enkeltmenneskets ukrenkelige rett til liv, frihet og eiendom.

LibUngs liberalistiske ideologi vektlegger den såkalte negative friheten, definert som frihet fra noe – frihet fra tvang eller vold. «Negativ frihet» innebærer at man er sikret frihet fra andres «frihet» til å krenke deg. Din frihet slutter der andres begynner. Den klassiske liberalismen bunner slik sett ned i eiendomsrett; man har rett til sin egen kropp og sitt eget liv, og kan forvalte denne slik man ønsker, gitt at dette ikke går ut over noen andre. Liberalistisk Ungdom anser denne rettigheten som det viktigste i et samfunn. Eiendomsretten skal være fundamental og ukrenkelig.

Staten er det organet som skal beskytte borgernes rettigheter. Et individs rettigheter kan kun bli ivaretatt i en rettsstat der alle spiller etter de samme reglene – det vil si at lovene er universale og like for alle. Prinsippet om å beskytte individets rett til å leve i fred gjør at staten får et spesifikt sett med begrensede, men likevel omfattende funksjoner:

Samfunnet skal ideelt styres av en nattvekterstat, der eneste legitime funksjon skal være å beskytte individets liv og frihet fra initieringen av tvang og vold, som inkluderer forbud mot tyveri, hærverk, overgrep og mord. Derav følger det at staten skal tilby utelukkende tre tjenester; politi, rettsvesen og militær. Andre statlige tjenester, som grunnskoler, infrastruktur og sykehjem, skal over en lengre periode fases ut og privatiseres og finansieres sivilt. All frivillig og offerløs aktivitet, eksempelvis gambling, narkotikabruk og uregistrerte markedstransaksjoner, som liberalisering av taxinæringen og prostitusjon, skal legaliseres.

Liberalistisk Ungdom motsetter seg alle former for beskatning og ekspropriasjon, og vil at nattvekterstaten ideelt sett skal finansieres frivillig ettersom de ser på skatter og avgifter som umoralske og illegitime inngripen i menneskets rett til privat eiendom.

Politisk plattformRediger

Til valget i 2019 har ungdomspartiet lagt vekt på å promotere ideen om personlig og økonomisk frihet i form av mer valgfrihet og selvbestemmelse lagt opp mot dagens politiske virkelighet i et sosialdemokrati. De ønsker å fremme alternative løsninger når det kommer til stat og kommunes lovpålagte oppgaver, som stykkprisfinansiering og konkurranseutsetting av dagens offentlige oppgaver.

De valgte fokussakene under neste periode vil være å stå opp for den ukrenkelige eiendomsretten, å verne om ytringsfrihet og å omprioritere politiets ressursbruk når det kommer til såkalt offerløs kriminalitet. Liberalistisk Ungdom har vært spesielt muntlige når det kommer til legalisering av rusmidler, å deregulere boligmarkedet og å fjerne eiendomsskatten.

HistorieRediger

Liberalistisk ungdom ble opprinnelig stiftet den 19. mai 2004 som Det Liberale Folkepartis ungdomsorganisasjon under navnet Det Liberale Folkepartiets Ungdom, men på det konstituerende landsmøtet i januar 2005 ble det vedtatt at navnet skulle være Liberalistisk Ungdom. I 2014 endret Liberalistisk Ungdom moderparti fra Det Liberale Folkeparti til det nyetablerte partiet Liberalistene.

Etter en lengre periode med liten aktivitet ble det fremmet et ønske om å omstrukturere organisasjonen. Like etter lokalvalget i Oslo i 2015, da Liberalistene for første gang stilte lister til valg, ble Liberalistisk Ungdom samlet på Burger King Majorstuen til det om i effekt ble et nytt stiftelsesmøte. Til stede var Tonje Brubak, Gregor Taube, Sven Randmæl, Bård Årnes og Fredrik Laving. Førsteutkast til nye vedtekter ble skrevet og senere vedtatt på landsmøtet i august 2016. Tittelen "president" til organisasjonens leder ble valgt da de ville sette lys på at de ønsket en konstitusjonell republikk.

OrganisasjonRediger

Som med moderpartiet har Liberalistisk ungdom en organisasjonsstruktur med stor grad av selvstendighet for de enkelte fylkes- og lokalforeningene.

Liberalistisk ungdoms øverste myndighet er landsmøtet som samles hvert år. Landsmøtet velger et sentralstyre og er den øverste myndighet når det kommer til politiske og organisatoriske vedtak. Endring av organisasjonens reglement kan kun foretas på landsmøtet. Sentralstyret består av syv personer, herav en president og en visepresident. Det er også fire vararepresentanter.[2]

Øvre aldersgrense for å være med i ungdomspartiet er 35 år.

Sentralstyret 2019 - d.d.Rediger

president: Benjamin Bringsås

visepresident: Bård Årnes

Sekretær: Sebastian T. Damgaard

Styremedlem: Andreas Kristiansen

Styremedlem: Victoria Sveinsson

Styremedlem: Sven Randmæl

Styremedlem: Axel Christopher L. Aarre

1. Varamedlem: Christoffer Døhlen

2. Varamedlem: Hasaan A. Mohammed

3. Varamedlem: Steinar Fredriksen

4. Varamedlem: Marcus H. Langnes

LedelsehistorieRediger

Liberalistisk Ungdom ledes av en president. Ungdomspartiets styre består av totalt syv representanter og fire vararepresentanter.[3]

Periode President Visepresident Sekretær
2004–2006 Lasse Lien
2007–2008 Lei Yang
2008–2011 Lars-Erik Bruce
2012–2013 Bjørnar Tømmerås
2014–2015 Petter Hagelien
2015–2018 Fredrik Laving Sven Randmæl Benjamin Willoch
2018– Benjamin Bringsås[3] Bård Årnes Sebastian Damgaard

SkolevalgRediger

Liberalistisk ungdom har deltatt i skolevalg de siste tre valgene. Ved valget i 2017 fikk de en landsgjennomsnitt på 1.4 %[4], med sterkest resultat i Rogaland på 4 %[5]. I 2019 fikk Liberalistisk Ungdom en landsoppslutning på 1 % og 1.464 stemmer [6]. Det sterkeste resultatet ble Innlandet på 2.9 %[7]. I 2017 ble ungdomspartiet sammen med flere andre småpartier holdt utenfor skoledebatten. Senere ble det åpnet for småpartier.[8]

KilderRediger

  1. ^ «Partiprogram». Liberalistene. Besøkt 31. juli 2019. 
  2. ^ «Liberalistisk Ungdom». Liberalistene. Arkivert fra originalen 1. august 2019. Besøkt 30. juli 2019. 
  3. ^ a b «styret Liberalistene ungdom». Liberalistene. Arkivert fra originalen 1. august 2019. Besøkt 28.07.2019. 
  4. ^ «Skolevalgresultat - Landsoversikt - Skolevalg 2017 - Samfunnsveven». www.samfunnsveven.no. Besøkt 30. juli 2019. 
  5. ^ «Liberalistene - Skolevalg - Samfunnsveven». www.samfunnsveven.no. Besøkt 30. juli 2019. 
  6. ^ «Skolevalg 2019». skolevalg.nsd.no (engelsk). Besøkt 6. september 2019. 
  7. ^ «Skolevalg 2019». skolevalg.nsd.no (engelsk). Besøkt 6. september 2019. 
  8. ^ Laugaland, Johan Mihle (6. juli 2017). «Får stille i skoledebatt etter mye frem og tilbake». NRK. Besøkt 13. februar 2020. 

Eksterne lenkerRediger

 Denne politikkrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den. (Se stilmanual)