Objektivisme

filosofisk system

Objektivismen er et filosofisk system i den aristoteliske tradisjon, skapt av den russisk-amerikanske filosofen og forfatteren Ayn Rand, som baserer seg på fornuft, egoisme/individualisme (fremfor kollektivisme), frihet, og virkelighetens objektivitet.

Objektivismen hevder innen metafysikk at virkeligheten eksisterer uavhengig av noens bevissthet, og hevder innen erkjennelsesteori at menneskets sanser gir pålitelig informasjon og at fornuften er menneskets eneste metode for å oppnå abstrakt kunnskap. Den objektivistiske etikk forfekter rasjonell egoisme: hvert individ bør gjøre sitt beste for å oppnå et lykkelig liv, man har ingen forpliktelser overfor andre mennesker, bortsett fra egne barn. For å oppnå et lykkelig liv må man være rasjonell, langsiktig og prinsippfast, og man må bruke sitt liv til verdiskapende arbeid. Ifølge objektivismen har ingen mennesker noen rett til å initiere tvang mot andre mennesker, og objektivismens politikk forfekter derfor full politisk frihet, såkalt laissez-faire-kapitalisme. Dette innebærer full respekt for individers rettigheter, inkludert den private eiendomsrett. Objektivismen hevder derfor at statens eneste oppgave skal være å beskytte individer mot initiering av tvang; staten skal derfor kun drive politi, rettsvesen og militært forsvar.

Objektivismen hevder at det eksisterer seks grunnleggende dyder (en: virtues), og disse er: rasjonalitet, uavhengighet (en: independence), produktivitet, ærlighet (honesty), integritet og rettferdighet (justice).

Da Ayn Rand ble bedt om å oppsummere hovedprinsippene i sin filosofi i få ord, gjorde hun det som følger:

Objektivismen er fremstilt i Ayn Rands romaner og essaysamlinger, og er systematisk fremstilt som et hierarkisk oppbygget integrert system i Leonard Peikoffs Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand (1991).

Eksterne lenker

rediger