NS Kamporganisasjon

en særorganisasjon i Nasjonal Samling

Nasjonal Samlings Kamporganisasjon, forkortet NSKO og KO, var en særorganisasjon for de ivrigste partimedlemmene i det norske nazistpartiet Nasjonal Samling (NS), opprettet i 1936.[1]

Nasjonal Samlings hovedsymbol var solkorset. Solkorset båret av en flyvende ørn ble brukt som et alternativt statssymbol av NS-staten, sant av NS Kamporganisasjon.

NSKO besto av NS-medlemmer som hadde avlagt skriftlig troskapsed til partilederen Vidkun Quisling, og var mer en medlemsliste over dedikerte NS-medlemmer enn en organisasjon. Man kunne ikke søke om medlemskap, man ble spurt om å bli med. I 1940 hadde NSKO 675 medlemmer,[1] og 8. mai 1945 var det nærmere 6 000 medlemmer.[1]

Fra oktober 1940 til juli 1941 ble organisasjonskontoret ledet av Harald Franklin Knudsen (1905–1976),[2] Quislings privatsekretær fra aprildagene 1940. Han sluttet i NSKO da han vervet seg i Waffen-SS, og fikk i 1942 permisjon derfra da han ble generalsekretær i Norges Rederforbund.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c Bratteli, Randi: Nasjonal Samlings organisasjon i Norge 19040–1945, Prosjektet «Norge under okkupasjonen»
  2. ^ a b Agderposten 11. april 1942 s.1