Rikshirden

Rikshirden var den delen av Hirden, Nasjonal Samlings paramilitære elitetropper før og under andre verdenskrig i Norge, som bestod av menn over 18 år. På bildet paraderer Rikshirden ved Slottet i Oslo, under en «oppmønstring» sammen med blant annet «Reservebataljon Holmestrand» av Den norske legion, 14. juni 1942. Mennene har mørk blå uniformer og to sverd i NS' solkors-emblem.

Rikshirden var den viktigste og egentlige delen av Hirden, de politiske troppene i Quislings fascistparti Nasjonal Samling (NS) og bevegelsens harde ideologiske kjerne.

Hirden og Riksirden er to begreper som feilaktig ble, og blir, brukt litt om hverandre. Hirden er imidlertid en fellesbetegnelse på alle hirdavdelingene.[1] Gjennom krigsårene 1940–1945 bestod Hirden av flere underavdelinger som var delt inn etter alder, kjønn og interesser. Rikshirden var navnet på den delen av organisasjonen som bestod av menn over 18 år; unntaket var de som hadde gått inn i Hirdens flykorps eller Hirdmarinen.

Etter hvert bestod Rikshirden på landsbasis av flere tusen menn. Rikshirden skulle danne grunnstammen i en framtidig, norsk hær.

OppgaverRediger

Rikshirdens oppgave var i første rekke å gjennomføre «Førerens», NS-lederen Vidkun Quislings, ideer og bestemmelser i praksis. I motsetning til de to andre hirdavdelingene for voksne menn, som var mer bregensa til enten sjø eller luft, var medlemmene i Rikshirden pålagt oppgaver som var flere, større og mer politisk vidtrekkende og historisk bestemmende.[1]

OppbygningRediger

 
Hirden er samlebetegnelse for Rikshirden, for menn over 18 år, og liknende NS-organisasjoner for andre medlemsgrupper. Propagandaplakaten fra 1945 viser «Hirdens politiske soldater» i Førergarden, Hirdens bedriftsvern (HBV), Hirdens Flykorps, Hirdmarinen, Rikshirden og som frontkjempere i Waffen-SS.
 
Medlemmene i de militært organiserte hirdorganisasjonene var uniformert, men ikke bevæpnet slik «frontkjemperne» var.[2] Bildet viser mørk gråblå (nesten svart) rikshirduniform med kepi, brun skjorte, bandolær og NS' solkorsemblem med Rikshirdens to sverd. Frontkjempermerket vitner om frivillig tjeneste i Waffen-SS. Nederste propagandaplakt viser hirdsoldat i kamp «mot bolsjevisme og pengevelde», marxisme og storkapital.

Rikshirdens øverste sjef var NS-lederen. Under han var Hirdsjefen, som Rikshirden var direkte underlagt. Hirdstaben ble ledet av stabssjefen i Rikshirden, som var hirdsjefens utøvende organ.[3] I Rikshirden opererte de med militære grader, som var delt inn i tre hovedgrupper. Menige hirdmenn, nestlagsførere, speidere og nestspeidere omtales som mannskap. Den andre hovedgruppa var underførere. Her hører lagførere, overlagførere, kvartermestere, furere og kommandosersjanter. Den siste gruppa var såkalte hirdførere. Her hører troppsførere, nestsveitførere, sveitførere, fylkingsførere, nestregimentsførere og regimentsførere.[1]

Grader[4][5]
Hirden Norges SS / GSSN Allgemeine SS
Hirdmann SS-mann SS-Mann
Nestspeider SS-stormmann SS-Sturmmann
Speider SS-rodefører SS-Rottenführer
Nestlagfører SS-nestlagfører SS-Unterscharführer
Lagfører SS-lagfører SS-Scharführer
Kommandersersjant SS-nesttroppfører SS-Oberscharführer
Troppsfører SS-troppfører SS-Hauptscharführer
Nestsveitfører SS-neststormfører SS-Untersturmführer
Sveitfører SS-stormfører SS-Obersturmführer
SS-høvedsmann SS-Hauptsturmführer
Fylkingfører SS-stormbannfører SS-Sturmbannführer
Nestregimentfører SS-neststandartfører SS-Obersturmbannführer
Regimentfører SS-standartfører SS-Standartenführer
SS-nestbrigadefører SS-Oberführer
SS-brigadefører SS-Brigadeführer
Stabssjef Stabsleder

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b c Veum, Eirik (2014). Nådeløse nordmenn : [2] : Hirden : 1933-1945. Kagge forlag. 
  2. ^ Norsk krigsleksikon 1940-45. [Oslo]: Cappelen. 1995. s. 172. ISBN 8252525490. 
  3. ^ Hirdstaben (1943). Håndbok for Rikshirden. I kommisjon: Centralforlaget. 
  4. ^ [1]
  5. ^ Andrew Mollo:Uniforms of the SS, vol. 2: Allgemeine-SS 1923-1945, London 1971, side 42

Eksterne lenkerRediger