Norges SS

en kortlivet norsk nazistisk organisasjon innen NS

Norges SS ble stiftet 21. mai 1941 ved at Hirdregiment 7 «Viking»,[trenger referanse] Oslo-delen av Nasjonal Samlings elitetropper Hirden, ble innkalt til et stiftelsesmøte i Frimurerlosjens bygning i Oslo som var konvertert til partibygning for Nasjonal samling (NS).

SS-lederen Heinrich Himmler og politiminister Jonas Lie under edsavleggelsen for hirdmedlemmene i Norges SS i Den Norske Frimurerordens stamhus i Oslo torsdag 22. mai 1941. Organisasjonen skulle være vaktstyrke for NS-lederen Vidkun Quisling og en norsk parallell til Allgemeine-SS i Tyskland, men falt sammen etter det det tyske overfallet på Sovjetunionen samme sommer. De fleste medlemmene gikk da inn i Den norske legion i Waffen-SS.

Målet var å danne en spesiell vaktstyrke for Vidkun Quisling, etter modell av Leibstandarte-SS Adolf Hitler. Leder var Jonas Lie. 130 mann fra rikshirden ble tatt opp, sverget troskap til Adolf Hitler og Vidkun Quisling før de gjennomgikk en fire ukers opplæring i blant annet nasjonalsosialistisk ideologi og verdensanskuelse, i tillegg til militære fag på den nyopprettede SS-skolen på Elverum.

Norges SS skulle være en norsk parallell til Allgemeine-SS, men falt sammen i forbindelse med det tyske overfallet på Sovjetunionen samme sommer, og hovedstammen i Norges SS gikk inn i Den norske legion i Waffen-SS, etter krav fra sjefen for SS-styrkene i Norge, Wilhelm Rediess.

For de nasjonalt orienterte NS-medlemmene var opprettelsen av en norsk SS-organisasjon en stor provokasjon, da den fulgte en tyskstyrt pangermanisme i stedet for NS' nasjonalistiske fokus. Særlig med Lie som leder og hvor hirden mistet sine sikkerhetsoppdrag og ble tildelt en rolle som en sports- og verneorganisasjon, og rekrutteringsreservoar for Norges SS.

Videre spredte det seg en misforståelse, helt opp til Quisling, om at hirden skulle være den norske parallellen til Allgemeine SS, mens Norges SS skulle være en del av Waffen SS, noe som ikke var tilfellet. Denne krangelen fikk ingen avgjørelse da Norges SS opphørte å eksistere etter at 85 mann gikk inn i Den norske legion.

Den følgende sommeren ble den mer pangermanske organisasjonen Germanske-SS Norge opprettet, og medlemmene fra det tidligere Norges SS ble overført hit.

Se også rediger