Sveit er et norrønt ord for «lag» eller «flokk». I vikingtida og middelalderen ble sveit brukt om en mindre, ofte selvstendig tropp av krigere eller hirdmenn. I nyere militærterminologi kan sveit være en halvtropp eller del av en større avdeling. Ordet har særlig vært brukt om en gruppe militærfly som handler sammen, gjerne en strids- eller manøverformasjon på tre fly. I dag kalles en slik sveit gjerne ving.

Hirden, som var det norske nazistpartiet Nasjonal Samlings paramilitære, politiske elitestyrke fra 1934 til 1945, var organisert militært med sveiten som nivået mellom fylkingen og troppen. En sveit i Hirden bestod av inntil fire tropper, det vil si litt over hundre mann, mens en fylking bestod av to til seks sveiter. Sveitene ble ledet av sveitførere.