Militær avdeling

ensartet troppeenhet i et forsvarsvesen

En militær avdeling er en ensartet troppeenhet i et forsvarsvesen, bestående av soldater fra samme våpenart. Eksempler på avdelinger er infanteribataljoner, kavalerieskadroner og artilleribatterier. Flere avdelinger kan settes sammen til forband som brigader, divisjoner og korps.

HierarkiRediger

Ifølge standarden NATO APP-6A gjelder følgende avdelingshierarki i NATO: