Arbeidstjeneste

(Omdirigert fra Arbeidstjenesten)
Japansk propagandaplakat fra andre verdenskrig som oppfordrer til å organisere arbeidstjenestelag.

Arbeidstjeneste er en frivillig eller tvungen tjeneste for ungdom i samfunnsmessig øyemed. I mellomkrigstiden ble det i en del europeiske land innført sivil arbeidstjeneste. Hensikten med arbeidstjenesten var delt. Den var dels ment for å få utført arbeid som det i krisetiden var vanskelig å få utført av den vanlige arbeidskraften og med de økonomiske midler man hadde til disposisjon, dels for å motvirke arbeidsløsheten og skape større sosial solidaritet mellom de unge. Tanken var at siden staten kunne pålegge folk å møte til militærtjeneste, kunne den også pålegge dem annet arbeid når det var nødvendig for landet.

TysklandRediger

Utdypende artikkel: Reichsarbeitsdienst

 
Tyskere i tjeneste for Reichsarbeitsdienst (RAD), arbeidstjeneste i det nazistiske Tyskland fra 1935
Tyske frimerker fra 1943 med motiver fra arbeidstjenesten RAD

I det nazistiske Tyskland ble den obligatoriske arbeidstjenesten Reichsarbeitsdienst («Riksarbeidstjenesten») innført i 1935, og hovedhensikten var å skape et effektivt middel til ideologisk påvirkning av ungdom, og å la arbeidstjenesten tjene som forberedende militærtjeneste. Dette manifesterte seg i avdelingene, som var helt militært organisert. Den tyske arbeidstjeneste var obligatorisk for menn og kvinner, og tjenestetiden var ett år. Dog hadde flere land innført arbeidstjeneste tidligere, blant annet Sveits og Bulgaria.

Under andre verdenskrig ble det gjort forsøk på å innføre arbeidstjeneste i varierende grad tuftet på den tyske modellen i flere tyskokkuperte land.

NorgeRediger

ArbeidsfylkingenRediger

Allerede fra 1933 fantes «Arbeidsfylkingen» i Norge. Første leder og formann var sosialminister Jakob Vik. Det ble dannet flere avdelinger rundt i Norge. Arbeidsfylkingen ble offisielt oppløst i 1936.

Nasjonal Samlings ArbeidstjenesteRediger

Utdypende artikkel: NS Arbeidstjeneste

Administrasjonsrådet satt i gang den frivillig arbeidstjenesten «Administrasjonsrådets Arbeidstjeneste» sommeren 1940 for å hjelpe til i skog- og jordbruk og i anleggsvirksomhet. 25. september 1940 ble tjenesten overtatt av Nasjonal Samling (NS) og lagt under Departementet for arbeidstjeneste og idrett. Den fikk da navnet «Norges Arbeidstjeneste» (forkortet AT). Tjenesten ble fra 1941 gjort obligatorisk for menn i vernepliktig alder.

Frivillig Norsk ArbeidstjenesteRediger

Frivillig Norsk Arbeidstjeneste ble dannet i 1937, med Tor Strand som formann og Walter Fürst som viseformann. I 1939 byttet Frivillig Norsk Arbeidstjeneste navn til «Norsk Riksdugnad» for å unngå forveksling med NS' Arbeidstjeneste.

Nasjonal ArbeidsinnsatsRediger

Utdypende artikkel: Nasjonal Arbeidsinnsats

Nasjonal Arbeidsinnsats ble opprettet ved «Loven om Den nasjonale arbeidsinnsats» av 22. februar 1943. Loven åpnet for innføring av full planøkonomi i Norge, og ga adgang til tvangsutskrivning av «all arbeidskraft som ikke er fullt utnyttet eller som brukes til arbeid som ikke er nødvendig».

KilderRediger