Åpne hovedmenyen

Allgemeine-SS

(Omdirigert fra Allgemeine SS)

Allgemeine-SS (tysk for «det alminnelige (vanlige) SS») var hoveddelen av det tyske nazistpartiets paramilitære organisasjon Schutzstaffel (forkortet SS) mellom 1932 og 1945. SS utviklet seg til militær- og ordensvesenet i Det tredje riket og bestod under andre verdenskrig av tre ulike hovedgrupper: Allgemeine-SS (sivile partiavdelinger), Waffen-SS (infanteri-, artilleri- og panserstyrker) og Sicherheitsdienst (politisk overvåkingsorgan).

HistorikkRediger

Betegnelsen Allgemeine-SS ble innført for å skille det opprinnelige SS fra det nyere Waffen-SS, som var opprettet som en militær avdeling. Tjenestegradene var for det meste de samme, men kriteriene for forfremmelse var forskjellige. Det var derfor ikke uvanlig at medlemmer av SS gikk inn i både Allgemeine-SS og Waffen-SS for lettere å kunne oppnå høyere rang. Det var også vanlig at soldater i Waffen-SS i perioder ble overført til Allgemeine-SS for å ha en lettere tjeneste etter lange opphold ved fronten.

Allgemeine-SS var blant annet ansvarlig for å administrere konsentrasjonsleirene, først de i Tyskland og fra 1941 utrydningsleirene i det okkuperte Polen. Organisasjonen hadde også ansvar for polititjenester i samarbeid med Ordnungspolizei, som var underlagt SS fra 1936.

I 1944 ble alle høyere offiserer i Allgemeine-SS tildelt tilsvarende grad i Waffen-SS, slik at de dersom de ble tatt til fange kunne hevde at de var medlem av en militær organisasjon og dermed kreve status som krigsfange.

I rettoppgjøret etter andre verdenskrig ble det erklært at Allgemeine-SS var en krigsforbryterorganisasjon. Waffen-SS fikk også samme status, blant annet på grunn av utvekslingen av mannskaper og på grunn av grusomheter som hadde blitt begått mot sivile på Østfronten.

Se ogsåRediger